Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetPsykopatiska dragHantera känslor

Psykopat eller sociopat? Så ser du skillnaden

13 jun, 2018 
AvHanna Carlsson
Kan du skillnaden på en psykopat och en sociopat?
Är du osäker på skillnaderna mellan en sociopat och en psykopat? Du är inte ensam. Även människor som jobbar med de olika personligheterna kan ibland ha svårt att skilja dem åt. Men det finns trots allt några saker som är unika för de bägge störningarna.
Annons

Både sociopater och psykopater hör hemma under vad psykiatrin kallar en dyssocial personlighetsstörning. Båda dessa typer kan kännetecknas av brist på empati och att de inte bryr sig om ifall de sätter andra människor i fara eller svåra situationer.

Psykopat

Vad kännetecknar en psykopat?

Psykopati är istället kopplat till genetik. Psykopati är relaterad till en fysiologisk defekt som resulterar i underutvecklingen av den del av hjärnan som är ansvarig för impulskontroll och känslor. När det kommer till ställa en psykopati diagnos är ett vedertaget instrumentet att använda Hare Psychopathy Checklist. Här är ett utdrag av karaktärsdrag som kännetecknar en psykopat:

 • Ytligt charmig.
 • Grandios personlighet.
 • Lögnaktig och manipulativ.
 • Saknar skuldkänslor och empati.
 • Tar inte ansvar för sina handlingar.
 • Impulsiv och har dålig självkontroll.

Charmerande och planerande

Till skillnad från sociopater kan psykopater inte bilda känslomässiga band eller känna verklig empati för andra. De ser andra som föremål för deras nöjen. Även om de saknar empati, har psykopater ofta avväpnande eller till och med charmiga personligheter. De är manipulativa och kan enkelt få andra människors förtroende.

Annons

Psykopater är ofta välutbildade och har ofta ett fast jobb. Vissa psykopater är så bra på att manipulera och efterlikna att de har familjer och andra långsiktiga relationer utan att de omkring dem någonsin misstänker deras sanna natur.

När psykopater begår brott, planerar de noga varje detalj i förväg och har ofta beredskapsplaner på plats. Det är faktiskt uppskattat att nästan 50 procent av alla seriemördare är psykopater.

Läs mer: Är din partner en vardagspsykopat? Här är signalerna!

USAs värsta seriemördare Ted Bundy led av psykopati. Bild: Biography

Sociopat

Vad kännetecknar en sociopat?

Forskare och psykologer tror att sociopati beror på miljöfaktorer, som till exempel att växa upp i ett hem med fysiskt eller psykiskt missbruk. En sociopat kan enligt den amerikanske psykologen dr. John Grohol kännetecknas av dessa karaktärsdrag:

Annons
 • Impulsiva och oberäkneliga.
 • Har svårt att knyta an till andra människor.
 • Har vanligtvis inget arbete i några längre perioder åt gången.
 • Har ingen familj.
 • Blir lätt upprörda och arga, vilket kan resultera i våldsamma utbrott.

Läs också: Här är yrkena som lockar flest psykopater

Ensamvarg och oregelbunden

Sociopater tenderar att vara nervösa och lätt agiterade. De är flyktiga och benägna att få emotionella utbrott, inklusive raseri. Till skillnad från psykopater lever de på samhällets gränser. De har sällan ett stabilt jobb och har svårt att stanna länge på ett ställe.

Många sociopater kan bilda ett band till en viss individ eller grupp, även om de inte har någon hänsyn till samhället eller dess regler i allmänhet. Därför kommer de meningsfulla relationerna i en sociopats liv vara få och begränsade. Som regel kämpar sociopaten med att få och behålla relationer. Dessa karaktärsdrag gör att en sociopat kan ha svårt att bli förstådd av sin omvärld.

I andras ögon kan sociopater generellt verka störda eller oregelbundna. Eventuella brott som de begår, inklusive mord, tenderar att vara slumpmässiga och spontana snarare än planerade. På grund av deras till synes oregelbundna beteende är sociopater lättare att identifiera än psykopater.

Källa: Illustrerad Vetenskap & Psychology Today

Läs mer: 7 psykologiska knep manipulativa personer använder

Artikeln publicerades först på Femina.

 

Annons