Nyseparerad? Så sätter du punkt och går vidare

Sätt punkt för uppbrottet och gå vidare – så gör du.

1. Har du gjort tillräckligt?

Skriv ner vad du själv har gjort för att försöka komma till ett avslut. Finns det någonting ytterligare du kan göra? Till exempel säga förlåt för någonting eller sätta gränser gentemot den andre.

Läs också: 4 saker du aldrig ska göra efter ett uppbrott

2. Behöver du något mer?

Skriv ner om det är något du själv skulle behöva ytterligare för att lättare kunna släppa relationen eller konflikten. Är det möjligt eller rimligt att be om det?

3. Sätt punkt

När du tycker att du gjort vad du kan, bestäm dig för att det får stanna här. Även om du känner frustration, stanna här. Du kommer inte längre. Det går kanske inte att reda ut mer, förstå varandra bättre eller bli överens. Att fortsätta gör det ofta alltmer komplicerat och infekterat.

Läs också: Så går du vidare efter en svår separation

4. Acceptans

Acceptera avslutet som det blev. Ifrågasätt inte mer. Försök att inte döma dig själv eller den andre. Saker är

svåra. Blicka framåt.

5. Självmedkänsla

Ge dig själv förståelse och medkänsla. Hur skulle du stötta din bästa vän

i samma situation? Vad behöver du

i stunden för att må lite bättre?

Läs också: Så kan du äntligen förlåta någon – och gå vidare

Foto: IBL   Källa: Psykolog Anna Bennich Karlstedt

Redaktionens tips