Mobilen avslöjar vem du är – på fler sätt än du tror

29 nov, 2016 
Din mobil avslöjar vem du är
Android eller iPhone? Ditt val avslöjar mer om din personlighet än du kan ana...
Annons

Är du känslosam, framåt och drar en vit lögn ibland? Eller ödmjuk, laglydig och tämligen ointresserad av att klättra på karriärstegen? Känner du bäst igen dig i den första beskrivningen är sannolikheten stor att du har en iPhone. Tillhör du den andra gruppen har du antagligen en Android i handen.

För trots att de smarta mobilerna är väldigt lika varandra, skiljer sig ägarna åt, visar ny forskning. Våra smartphones har kort sagt blivit en digital förlängning av oss själva och det förklarar varför vi inte gärna lånar ut den till någon annan.

I den nya studien lät man 500 britter svara på frågor om sig själva och sin attityd gentemot sin smartphone. Det visade sig då att det fanns en del intressanta skillnader:

  • Kvinnor och yngre väljer oftare en iPhone.
  • Den som har en Iphone ser oftare sin mobil som en statussymbol.
  • Män, framför allt äldre män, föredrar Android.
  • Den som har en iPhone är oftare extrovert och känslosam men tenderar att vara aningen oärlig ibland.
  • Den som har en Android däremot, är ganska ointresserad av status och framgång och kan inte tänka sig att bryta mot lagen för sin personliga vinnings skull.
  • Hen som har en Android är i allmänhet mer medgörlig.

Källa: Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking

 

Mobilen gör dig mer stressad än du tror

Mobilen gör dig stressad
Annons