Ju yngre du känner dig, desto längre lever du!

Ny forskning från University of London visade att personer som kände sig minst tre år yngre än sin verkliga ålder levde längre än de som kände sig lika gamla eller äldre än de egentligen var.

I studien fick 6 489 personer som i genomsnitt var 65,8 år svara på hur gamla de kände sig. Det visade sig att de flesta upplevde sig själva som betydligt yngre. Genomsnittligen kände de sig som 56,8 år. Alltså nästan 10 år yngre!

Kände sig yngre – levde längre

Majoriteten – 69,8 procent – upplevde sig som tre eller fler år yngre än sin verkliga ålder. Av de resterande så tyckte 25,6 procent att deras ålder stämde överens med hur de kände sig och 4,8 procent upplevde sig som ett eller fler år äldre.

Forskarna kontrollerade sedan vilka av de tillfrågade som dog under den kommande 8-årsperioden. Det visade sig då att 14,3 procent av de som kände sig yngre, 18,5 procent av de som kände sig lika gamla och 24,6 procent av de som kände sig äldre än sin ålder dog. Ju yngre de kände sig, desto större var alltså sannolikheten att överleva enligt testresultaten. Men vad det beror på vet forskarna inte ännu.

AV: Elin Lenander  BILD: Thinkstock

LÄS MER:

Utvald läsning