Här är personlighetsdraget som ökar risken för psykisk sjukdom

Kvinna drabbad av psykisk sjukdom

I Norge har forskare tagit reda på om vår personlighet kan avgöra om vi kommer att drabbas av psykiska sjukdomar eller inte. För att få svar använde forskarna data från 2800 tvillingpar i tvillingregistret vid Institutet för folkhälsa. Forskning om just tvillingar kan nämligen ge en unik insikt i hur egenskaper, gener och miljö påverkar våra liv.

Studien visade att människor med personlighetsdraget neuroticism löper större risk för de flesta psykiska sjukdomarna som ångest, depression, psykoser, bipolär-sjukdom och även olika typer av missbruk.

Oroar sig och känner ångest

Neuroticism är ett av de fem grundläggande personlighetsdragen som alla människor troligen har, men i större eller mindre grad. Människor som har en hög grad neurotism oroar sig lätt, är stresskänsliga och har en benägenhet att få ångest. De har en större tendens att tolka vanliga situationer som hotande eller att känna att små utmaningar är otroligt svåra.

Deprimerad kvinna med personlighetsdraget Neuroticism

Om du i hög grad har personlighetsdraget Neuroticism löper du högre risk att drabbas av olika psykiska sjukdomar, menar forskarna.

Undersökningen visar också att detta drag är 50 procent ärftligt. Eivind Ystrøm är professor vid Institutionen för psykologi vid universitetet i Oslo och ligger bakom studien. För norska Forskning.no berättar han mer om psykisk ohälsa.

– Detta innebär att psykiska störningar generellt ärvs inom familjen. Om en av dina föräldrar eller syskon har en psykisk sjukdom löper du en större risk för alla typer av psykiska sjukdomar, säger Eivind Ystrøm.

En sjukdom ökar risken för fler

Han förklarar att man förr trodde att psykiska sjukdomar som till exempel depression, schizofreni och bipolär sjukdom var separata diagnoser, men att de senaste årens forskning visar att de ofta hänger ihop – har du en psykisk sjukdom ökar risken att du får flera andra, skriver Forskning.no.

I en intervju med Aftonbladet.se säger Eivind Ystrøm att psykisk sjukdom inte bara är ärftligt, utan att miljön runt omkring också spelar roll. Även om det inte handlar så mycket om barndomsmiljö som man tidigare trott.

– Man kan naturligtvis drabbas av psykisk ohälsa även utan detta personlighetsdraget men om man är känslomässigt stabil så är risken att man drabbas av dessa sjukdomar betydligt lägre, säger Eivind Ystrøm.

Fakta: Neuroticism

Vanliga drag hos en person med personlighetsdraget Neuroticism:

  • Benägenhet för ångest, sårbarhet, stresskänslighet och depressiva reaktioner
  • Känner ilsken fientlighet och styrs av impulshandlingar
  • Benägenhet för ängslighet, osäkerhet, obeslutsamhet, låg självkänsla och eventuellt också upplevelse av diffusa kroppsliga besvär.
  • Motsatsen är trygghet, humor, god självkänsla, adekvata tankar och reaktioner samt lugn i stressade situationer. (Källa: Psykologiguiden)

Källa: Cambridge University Press, Forskning.no, Psykologiguiden.se, Aftonbladet.se Foto: TT

Läs mer:

5 sätt att bemöta någon som mår psykiskt dåligt

Studie: Vill du vara lycklig? Det kan göra dig olycklig…

Så skiljer du normalt tonårsbeteende från psykisk ohälsa

Utvald läsning