Experten: 7 grupper med ökad risk att få corona-utmattning

Person med andningsmask i sjukhussäng, ängel på gravsten och sjuksköterska som lutar sig mot vägg

Sjukskrivningarna i utmattningssyndrom och annan psykisk ohälsa förväntas öka till följd av corona. Och det finns vissa grupper som påverkas extra mycket av pandemin, och alltså är mer sårbara.

Här listar Giorgio Grossi, leg psykoterapeut vid Stressmottagningen i Stockholm vilka personer som löper extra stor risk att drabbas av utmattning och psykisk ohälsa till följd av pandemin:

1 Du som jobbar inom vården

Anledningen? Vårdpersonal högt belastade redan från början, tvingas dessutom kämpa mot en ny sjukdom och riskerar själva att bli smittade. Många måste arbeta långa skift i rymddräkter och ibland ta beslut som är etiskt svåra.

2 Du som haft covid-19

Anledningen? Covid 19-sjuka som legat på intensivvårdsavdelning,  IVA, och vårdats i respirator har det en tung väg tillbaka och det påverkar både kropp och själ. Bland dem kommer vi att se en jätteökning med komplexa rehabiliteringsfall.

3 Du som är anhörig till någon som haft covid-19

Anledningen? Att en nära anhörig blir svårt sjuk innebär en tung börda. Det är en källa till oro: Hur kommer det att gå? Kommer hen att hämta sig? Kan jag själv vara smittad?

4 Du som sörjer

Anledningen? Under pandemin har fler personer än vanligt dött i Sverige. Det är med andra ord många som har sorg. Många anhöriga till personer som gått bort i covid-19 har inte ens kunnat ta farväl – och det gör sorgen svårare att bearbeta.

5 Du som riskerar att förlora jobbet

Anledningen? Pandemin har också lett till en ekonomisk kris. När människors jobb står på spel ökar stressen avsevärt. Osäkerheten gör att man oroar sig för pengar, man riskerar även att förlora tillhörighet och mening i livet.

6 Du som har underliggande psykisk ohälsa

Anledningen? För personer som har psykiska problem kan jobbet fungera som ett ankare i tillvaron. När de tvingas jobba hemifrån kan de få stora besvär: tappa sina rutiner, få minskat stöd av sina arbetskamrater. Med tiden kan också problemen eskalera: de sover dåligt, slarvar med mediciner, missar läkartider…

7 Du som lider av generell oro

Anledningen? Corona är en källa till stor oro och det finns faktorer som gör det extra stressande. Det är osynligt, och abstrakta hot upplevs alltid värre än konkreta, och vi vet så lite om det. Till exempel hur länge pandemin kommer att vara och hur viruset påverkar oss.

Läs mer:

Därför gör corona att fler blir utmattade

Läser du allt om corona – så påverkar det din hälsa

12 oväntade råd som minskar din stress

Utvald läsning