Forskning: Så påverkas ditt liv av vad du heter

Forskning: Så mycket påverkas ditt liv av vad du heter

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Den som har fått barn eller skaffat ett husdjur någon gång vet hur svårt det kan vara att komma på ett passande namn. Det är trots allt ett val man får dras med länge och som inte är det lättaste att ändra – och vilket namn du väljer kommer att äga en del om dig i andras ögon.

Emilia Aldrin, universitetslektor i svenska språk vid högskolan i Halmstad, gjorde 2011 en undersökning bland 600 nyblivna föräldrar för att se hur de resonerande kring namnet barnet skulle få.

Läs också: Trendiga namn – vilka var i topp när du föddes?

– Namnvalet är en invecklad process och det är många aspekter som ska kokas ner i ett enda namn. Framträdande funderingar var om namnet skulle vara vanligt eller ovanligt, svenskt eller internationellt, gammalt eller modernt, att det skulle ge positiva associationer och att det inte skulle kunna ge upphov till öknamn, säger hon till forskning.se.

I sin avhandling kunde hon senare se att det hos mödrar fanns en skillnad både vad gällde ålder samt utbildningsnivå. Kvinnor som var yngre än 30 år och hade låg utbildning valde oftare kreativa namn, medan äldre mammor med högre utbildning tänkte tvärt om:

– Dessa mammor valde ofta äldre namn och namn som redan förekom i släkten. Det var också fler av de välutbildade mammorna som ville ha internationellt gångbara namn, något som inte alls var viktigt i den andra gruppen.

Visar förväntaningar

Vad föräldrar väljer att ge för namn till sitt barn avslöjar också en del om vilka förväntningar de har på den lilla.

– För några är det viktigt att barnet har ett namn som fungerar internationellt eftersom de hoppas att barnet ska göra internationell karriär, för andra är det viktigt att namnet sticker ut om barnet skulle få för sig att bli artist eller författare. Det handlar om föräldrarnas värderingar, om de anser att det till exempel är viktigt att sticka ut, visa nationalitet eller släkttillhörighet, säger Emilia Adrin.

Även omgivningen kommer att dra slutsatser om dig utifrån ditt namn, vilket innebär att du kommer att bli behandlad efter vad du  heter.

– Det finns inte ett automatiskt samband mellan namn och till exempel yrke, men samtidigt påverkas vi av namnet eftersom vi blir bemötta utifrån det, säger Emilia Aldrin.

Och nog verkar vi tycka att våra namn är en stor del av vår identitet. År 2013-2014 skickade Emilia ut en enkät till 181 vuxna personer, och där uppgav en majoritet att deras namn är viktiga, och att man dessutom är nöjd med det namn man fått och vad det kan associeras till.

– Framförallt var det de som hade ett ovanligt namn som uppgav att namnet säger något om vilka de är. Kanske är det för att ovanliga namn uppmuntrar till reflektion, vilket inte vanliga namn gör, och det bidrar till en positiv särskiljning.

Kan styra framgång

Ditt namn kan också påverka huruvida det kommer gå bra för dig ekonomisk eller inte. 2013 gjordes en undersökning på tyska namn, som då visade att personer med ”ädla” namn, som exempelvis Kaiser (kejsare) och König (kung) ofta hade högre positioner i yrkeslivet än personer med ”enkla” namn, som Koch (kock) eller Bauer (bonde).

Forskarna tror att detta kan bero på att vi människor ibland använder oss av associativt resonemang – vi kopplar automatiskt känslor och attribut till vissa ord och fraser.

Studier har även visat att de med namn som är lätta att uttala oftare tar sig till högre positioner, och Linnea Gustafsson, docent i nordiska språk vid högskolan i Halmstad, tror att könsneutrala namn kan ha positiv effekt för kvinnor i karriärslivet.

– Det kan vara en fördel att ha ett könsneutralt eller manligt klingande namn. I Sverige har vi inte så många sådana namn, men amerikansk forskning visar att kvinnor som tas för män upplever en fördel på arbetsmarknaden, säger hon.

Källa: Forskning.se  Foto: IBL

25 unika bebisnamn att inspireras av

Läs också: 25 unika bebisnamn att inspireras av

Redaktionens tips
Dela på: