Forskning: 5 fördelar med att vara narcissist

Narcissister är lyckligare än andra!

En narcissist beskrivs som en person med ett orimligt stort behov av att hävda sig i kombination med ett uppblåst ego och storhetsvansinne. Vi har lärt oss att till varje pris undvika narcissister eftersom de anses sakna empati. Men nu visar forskning att ett visst mått av narcissism faktiskt kan vara bra för hälsan. Framförallt för den mentala hälsan, hur konstigt det än må låta.

Den brittiske forskaren Kostas Papageorgiou ville ta reda på varför narcissism inte sorterats bort av evolutionen eftersom det anses som en så osympatisk egenskap. Det darwinistiska naturliga urvalet brukar ju se till att icke önskvärda egenskaper sorteras bort. Dessutom ökar narcissismen i vårt samhälle – alltså måste det ju finnas någonting positivt med den?

Narcissism finns  främst på två former – grandios och sårbar. I det första fallet drivs personen av en jakt på makt och status. Personen har ofta en överdriven bild av sin egen betydelse. Den sårbara typen är inte lika social och upplever ofta andra människor är fientliga och hotfulla. De kan därför lätt känna sig som orättvist behandlade offer.

Lägre risk att bli deprimerad

I sin studie tittade Kostas Papageorgiou främst på de personer som räknades som  grandiosa narcissister. Det han såg var att:

  • Man är målmedveten och beslutsam, vilket gör att man ser svårigheter som en utmaning och inte som ett hinder.
  • Man är mer stresstålig än andra.
  • Man blir inte deprimerad i samma utsträckning som andra.
  • Man är mentalt tuffare.
  • Narcissistiska drag kan fungera som ett inbyggt försvar mot psykisk ohälsa.

Det här gällde dock inte narcissister av sårbar typ.

Man behöver inte alltid se narcissism som något enbart negativt. I vissa situationer kan det tvärtom vara en fördel, som i vårt moderna samhälle där det sker snabba förändringar. Narcissistiska drag är helt enkelt ett mänskligt drag som evolutionen har prioriterat. Dragen är varken bra eller dåliga, allt handlar om i vilket sammanhang man har dem.

Foto: TT

Läs mer: 

5 saker du aldrig ska säga till en narcissist

Psykopat, narcissist eller sociopat – här är de viktiga skillnaderna

Därför är det så svårt att motstå narcissister

 

Utvald läsning