Därför blir vi lyckligare med åldern

Lycka och ålder hänger ihop, visar flera befolkningsstudier som gjorts under åren, bland annat i Sverige.

– Man brukar dela in lyckan i två kategorier: Dels den vi upplever för stunden, som kommer och går med små och stora händelser i livet. Och den har troligen inget med ålder att göra. Dels den mer stillsamma, stabila och långsiktiga vardagslyckan – som mer är som en grundstämning, ett förhållningssätt till livet i stort. Och det är den som ofta ökar med åldern, säger Erik Wennström, som är legitimerad psykolog och driver egen mottagning i Arboga.

Vad kan det bero på?

– En avgörande orsak är nog livserfarenheten i sig, att man varit med om mycket och kan blicka tillbaka på hur man hanterat olika situationer genom livet. När man känner igen olika känslolägen och reaktioner hos sig själv blir inte sådant som händer här och nu lika hotfullt och skrämmande. Man får en större motståndskraft mot yttre händelser, blir stabilare känslomässigt.

Tidigare trodde forskarna att hjärnan i princip slutade utvecklas vid 25, och att allt därefter handlade om att bromsa förfallet. Men i dag vet man att hjärnan utvecklas genom hela livet, och så även vår personlighet, kreativitet och intellektuella förmåga. Hjärnan mognar med åldern, den emotionella intelligensen ökar, och vi får större förmåga att se helheter, mönster och sammanhang. Som till exempel att kunskap ofta är något relativt.

– Man blir ofta mer eftertänksam, dömer inte lika snabbt. Ofta vet man vad man behöver göra för att lösa konflikter och förbättra relationer, man styrs inte lika mycket av känslostormar och kategoriskt tänkande som när man är ung.

Påträngande känslor som stress, rädsla, ilska, avund, avsky och oro minskar med åren, och vi tycks få lättare att acceptera livets osäkerhet, på alla plan. I studier har man till och med kunnat mäta att aktiviteten i amygdala, den del av hjärnan där de här primalkänslorna finns, minskar med åldern – vilket i sin tur ökar positiva känslor, som tillit, kärlek, lugn, nyfikenhet, lekfullhet, medmänsklighet och empati.

– Vi får större förmåga att ta vara på livet. Och vi vågar mer, behöver inte bevisa något för någon eftersom vi vet att vår självbild inte går i kras om vi råkar göra bort oss.

För några år sedan publicerades också en studie som visade att om vi upplevt ”lagom” svåra saker i livet, alltså sådant som vi med tiden klarar av att hantera, så upplever vi ofta större lycka i livet. Vi känner mer tacksamhet och tillfredsställelse än om vi inte varit med om några motgångar alls.

 

Lyckan kommer – och består

Vi blir mer tillfreds med åren, med livet i stort – inklusive den egna hälsan, våra relationer, samlivet och vårt yttre, visar bland annat en Sifoundersökning på närmare 4 000 svenskar mellan 20 och 79 år:

40–49: Det är nu det börjar

Varannan person som själv är i den här åldern, anser att det är den bästa i livet, framförallt när det gäller familj och arbete. Vi är mer nöjda med våra jobb, fritidsaktiviteter och vårt utseende än de som är yngre. Här börjar vi ofta reflektera kring vad som är viktigt och meningsfullt för oss i livet.

50–59: Stressen minskar, motionen ökar

Här börjar vi bli riktigt tillfreds med våra liv, relationer, familjen, fritiden, vännerna och vårt yttre. Vi upplever att stressen minskar och får tid att motionera och äta bättre.

60–69: Nu är vi nöjdare än någonsin

Nu är vi nöjdare än någonsin med livet! Familjen skattas fortfarande som viktig för lyckan, även om det börjar minska. I stället ligger den egna hälsan i topp. Och vi är också nöjda med vår hälsa, och jobbar aktivt för att hålla oss i trim. I den här åldern är vi också mer tillfreds med våra relationer, hur vi ser ut, samlivet och vännerna, jämfört med när vi är 59 år och yngre. Vi får också ofta en längtan efter att reflektera bakåt, se mönster och vad som blev som vi hoppades, och vad som blev annorlunda.

70–79: Den inre friheten ökar

Vi är lika nöjda som när vi var 60–69, däremot fortsätter familjen att minska i betydelse för lycka, och den egna hälsan blir allt viktigare. Samtidigt är de flesta av oss tillfreds med både vår familjesituation och hälsa. Åtta av tio motionerar och äter bra, mer än i någon annan åldersgrupp. Och vi är supernöjda med våra relationer och vänner. Vi är också mer tillfreds med samlivet nu jämfört med när vi var mellan 20 och 49. Rädslan för att dö har heller aldrig varit mindre än nu. Och vi känner en helt ny frihet.

 

LÄS MER:

Bli snällare mot dig själv och få äkta självkänsla

sjalvmedkansla

Att försöka bygga upp självkänslan fungerar ofta ganska dåligt, visar forskningen. Äkta inre trygghet får vi när vi kan känna värme och medkänsla gentemot oss själva – och andra.

Läs mer: Bli snällare mot dig själv och få äkta självkänsla

 

Tankefällorna som knäcker din självkänsla

sjalvfortroende

Knuffa bort din inre kritiker från axeln – för gott! Här berättar experten hur vägen till en boostad självkänsla går via ditt tankespråk.

Läs mer: Tankefällorna som knäcker din självkänsla

 

Kay Pollack: ”Sann uppskattning är som tändvätska”

kay-pollack

INSPIRATIONSFILM: Författaren och föreläsaren Kay Pollack ger en kort och kärnfull videoföreläsning om varför vi behöver mer uppskattning i vardagen.

Läs mer: Kay Pollack: ”Sann uppskattning är som tändvätska”

 

Källor: Erik Wennström, SIFO, globalhappiness.com, Journal of Aging Research, Den mogna hjärnan av Gene D Cohen, Lyckans verktyg av Sonja Lyubomirsky, Lyckligare: Den största belöningen i ditt liv av Tal Ben-Shahar, SvD.se

AV: Anna Carsall

BILD: Thinkstock

Utvald läsning