Berömmer du ditt barn rätt? Studien som visar hur stor skillnaden är!

Visste du att det är stor skillnad på ”vad smart du är” och ”så bra du har jobbat”. Det första är ett exempel på låst beröm, feedback som fokuserar på barnets person och karaktär. Det andra exemplet är istället en variant av växande beröm, där tillbakaspelet handlar om barnets prestation och processen kring den.

En studie av amerikanska psykologen Carol Dweck avslöjar att dessa olika typer av feedback färgar barnens prestationsförmåga, självkänsla och lust att lära mer än vi tror.

Dweck lät 400 barn göra 4 olika test. Först fick alla ett enklare prov som alla klarade av, efter det delades försöksgruppen in i två lika stora delar.

Den ena gruppen belönades för sitt arbete med ett låst beröm, alltså ”vad smart du är” – medan den andra gruppen fick växande beröm. Där fick barnen istället höra ”så bra du jobbat”.

Sedan väntade ett andra test, där barnen nu själva fick välja om de ville göra ett svårare prov med större utmaningar eller ett enklare prov som de visste att de skulle klara av.

I gruppen där barnen fått låst beröm valde majoriteten det enklare testet. Medan merparten av barnen i gruppen där de fått växande beröm valde att göra det svårare provet.

Forskarna tolkade detta som att barnen som fått låst beröm var mer rädda att misslyckas och tappa sin stämpel som smarta.

Efter det fick barnen ett tredje test, som var omöjligt att klara. Även där var det stor skillnad på grupperna:

Barnen som hade fått låst beröm blev frustrerade, gav upp snabbt och tyckte det var tråkigt. Motsatta reaktioner noterades från gruppen som fått växande beröm, där höll barnen ut med uppgiften längre, ansträngde sig hårdare och hade roligare.

Det sista och avslutande testet var lika enkelt som det första. Men gruppen med låst beröm försämrade sitt resultat med 20%. Barnen som fått växande beröm förbättrade istället sitt resultat med 30%.

Svenska Elizabeth Gunderson, som under flera år undersökt vilken feedback föräldrar ger till sina barn, är inne på samma spår.  Gunderson menar också att barn beröm som får höra ”Du är så smart och duktig” har en tendens att utveckla ett låst tankesätt som vuxna. Barn som istället fått höra ”Vad bra att du har plockat ihop alla klossar” senare i livet verkar utveckla ett mer utvecklande tankesätt.

 

Källor: Growingminds, pedagogiska magasinet

Utvald läsning