Beröm är bästa vägen till förändring – både hemma och på jobbet

…på jobbet

– Många får ingen bekräftelse alls från sin chef. Vi har en kultur i arbetslivet där det på något sätt ska vara underförstått att ”så länge du inte hör något så är allt bra”. Man utgår ifrån att folk automatiskt ska veta att de gör ett bra jobb. Men alla behöver bli sedda. Annars blir vi lätt osäkra, säger Ulf Dennholt som är ledarskapskonsult på Move Management i Stockholm.

95 procent tycker att det är viktigt med uppskattning på jobbet, och att den som kommer från chefen är viktigast. Samtidigt upplever åtta av tio att de får för lite feedback på att de gör ett bra jobb, enligt en enkät från Arbetsliv.

Läs också: Lyckoworkout: 7 övningar som höjer humöret

På många arbetsplatser fokuserar man mest på sådant som inte riktigt funkar. Syftet är förstås ofta att rätta till ”felen”. Men det kan ha förödande effekt.

– Att inte få bekräftelse alls, eller mest få höra när man gör fel, skapar många gånger osäkra, omotiverade medarbetare. Kritikfokus gör dessutom att medarbetarnas kraft läggs på att undvika bestraffningar. Arbetsinsatsen blir minimal. Det minskar ju risken för att göra ”fel”. Dessutom dras arbetsglädjen ner rejält.

Positiv förstärkning har, till skillnad från kritik, visat sig vara det allra effektivaste sättet att få alla att göra sitt allra bästa.

– Många tror att positiv förstärkning handlar om att man ska vara glad och lättsam. Och så känner de att ”men jag är inte sådan”. Men det handlar inte alls om att vara på ett visst sätt, utan om att lära känna medarbetarna så pass väl att man förstår vad de behöver för att bli motiverade. För det skiftar förstås mellan olika personer.

Positiv förstärkning handlar alltså inte om att göra eller säga vissa saker. Fokus ligger på effekten: Vad behöver jag som chef göra eller säga för att få igång just den här personen? På köpet ökar som sagt arbetsglädjen, initiativförmågan och lojaliteten.

Läs också: Studie: Personer med dessa drag är dåliga på empati

– Frågar man en person rakt ut: Vad behöver du för att vilja göra ditt bästa på jobbet? Så kan man inte alltid svara på det. Därför behöver man som chef vara ute på arbetsplatsen och prata med sina medarbetare om ditt och datt. Lära känna dem. Vara nyfiken.

Det är också viktigt att ha med sig i bakhuvudet att alla inte är som man själv, påpekar Ulf Dennholt.

– Ofta utgår vi ifrån oss själva som en norm när vi bedömer andras styrkor och svagheter. Risken, om man inte är medveten om det här, är att man lägger in för mycket av sina egna värderingar när man betygsätter medarbetares insatser.

Ofta tycker vi att egenskaper som vi känner igen från oss själva är mer positiva än dem vi inte känner igen, visar studier som gjorts från rekryteringsintervjuer.

– Kan man som chef ifrågasätta sig själv i hur man värderar olika egenskaper, och varför, blir det lättare att lyssna till sina medarbetare och vad de behöver för att känna sig uppskattade och motiverade.

…och hemma

Positiv förstärkning är mycket effektivare än kritik för att förändra beteenden, även hemma.

– Ofta tjatar man till exempel på barnen att de ska plocka undan. Men inte blir de mer ordningsamma för det. Det enda som händer är att alla blir på dåligt humör och att man får en sämre relation, säger Ulf Dennholt.

Det viktigaste är att vara mycket med sina barn, det är så man lär känna dem och märker vad de behöver för att bli motiverade.

Läs också: Experten: 5 steg till varaktig förändring

Ulfs son, som är 10 år, tycker till exempel om att ha städat på sitt rum.

– Han går igång på själva resultatet. Att få göra det fint – och på sitt sätt. Visst kan man säga till honom att han gjort det bra, men det är inte den bekräftelsen som är drivkraften för honom. Och om jag skulle gå in och säga åt honom att ”så här ska du göra” skulle han troligen tappa lusten. Min dotter, som är 12, har å andra sidan ett visst kaos i sitt rum. Hon går inte igång på att få städa på sitt sätt, om man säger så. Däremot är hon modeintresserad. Det effektivaste sättet att motivera henne till lite mer ordning är med en peng, så att hon kan shoppa något.

När man jobbar med positiv förstärkning skapar man kontakt mellan ett beteende och en positiv känsla (jag får något bra). Och då vill vi automatiskt få den känslan igen, genom att upprepa beteendet.

Läs också: Tanketricket som kommer förändra ditt liv

– Ofta förstärker vi även negativa beteenden på ett omedvetet sätt. Om ett barn till exempel bara får uppmärksamhet när hon eller han bär sig illa åt, får tillsägelser och förmaningar, så är det ändå ett sätt att se barnet. För att bli sett igen upprepar barnet ofta precis det man vill undvika.

I förhållandet då? I perioder kan det vara lätt att hamna i ett läge där man mest fokuserar på det man inte tycker fungerar. Till slut kan det kännas som om ingenting är bra. För det man tänker mycket på har en tendens att växa.

– En stor anledning till att det blir så här tror jag beror på att vi spenderar för lite tid ihop i vardagspusslet. Vi behöver vara med varandra för att känna att vi har kontakt och närhet.

– Ett bra sätt att jobba med positiv förstärkning i relationen är att fortsätta vara nyfiken på vad ens partner uppskattar. Och att båda aktivt också talar om sådant som är bra med den andra och med förhållandet i sig.

När vi känner oss uppskattade får vi inre trygghet och drivkraft.

 

Lev längre – med små enkla förändringar

Läs också: Lev längre – med små enkla förändringar

 

 

Utvald läsning