Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetPsykopatiska dragHantera känslor

Är du den nya personlighetstypen Normal? Så vet du!

26 sep, 2018 
Är du den nya personlighetstypen Normal?
Hittills har många forskare trott att de flesta av oss kan delas in i tre personlighetstyper. Men enligt en ny studien finns det ännu en – den normala.
Annons

Vi älskar att dela in människor i fack – inte minst oss själva. Och att analysera folks personligheter på olika sätt är många av oss ”experter” på. Lejon eller oxe? Introvert eller extrovert? Röd eller grön? Och så vidare…

Och forskarna är inne på samma spår. Medan horoskop och rekryteringsverktyg kanske ger en lättsinnlig bild av någon som person, så hoppas vetenskapsmännen hitta fler forskningsbaserade modeller av personlighetstyper.

Läs också: Det finns 16 personligheter – vilken är du?

Det finns redan ett vedertaget begrepp i psykologivärlden som kallas Femfaktorteorin. Den går ut på att det finns fem olika personlighetsdrag vi alla har olika mycket av. Dessa är OCEAN:

Openness: Öppenhet inför känslor, äventyr, konst, förändring osv.

Conscientiousness: Hur samvetsgrann man är, samt hur plikttrogen, disciplinerad och målinriktad man är.

Extraversion: Mängden energi och positiva känslor, självsäkerhet samt stimulans utifrån.

Annons

Agreeableness: Samarbetsvilja, vänlighet, värme. Hur lätt man är att komma överens med.

Neuroticism: Hur känslig man är, känslomässig instabilitet.

Läs också: Vikt: Din personlighet avgör vad du väger

Här har man tidigare trott att att dessa drag kan bilda tre olika personlighetstyper: Stabil, överkontrollerad eller underkontrollerad.

MEN: Enligt en ny studie, som publicerats i Nature human behaviour, finns det ännu en personlighetstyp. Den kallas för Average – alltså genomsnittlig, eller ”normal” om du så vill.

Personligheten förändras genom livet

Forskarna definierar personlighetstypen som någon som har lite över snittet på samtliga av de fem personlighetsdragen, utom Openness.

Samtidigt bör vi nog poängtera att det vanligaste är att man ökar eller minskar inom de olika dragen genom livet, och att ens personlighet inte förblir exakt densamma.

Generellt, enligt den nya studien som forskare vid Evanston University i Illenois står bakom, så är vi också mer självcentrerade när vi är yngre, och kvinnor tycks växa ifrån självcentreringen snabbare än män.

Läs också: Är du ovanliga personligheten INFJ? Här är tecknen

Källa: SVT, Nature.com   Foto: Unsplash

 

 

Annons