9 tecken på att en person har farliga DARK faktor

Mystisk man med skägg tittar ut.

Känner du någon som är egoistisk, opålitlig, manipulerande och helt hänsynslös? Varning, det kan vara en person med hög D-faktor, Dark faktor. Med andra ord någon som har flera mörka personlighetsdrag.

Hur vet man att en person har D-faktor?

Personer med D-faktor låter det egna intresset gå före allt annat. Med andra ord fortsätter de hänsynslöst mot sina egna mål trots att de är medvetna om att de skadar andra, eftersom de anser att allt kan rättfärdigas. De struntar till och med i om de själva kommer till skada, bara de får som de vill.

Vilka egenskaper handlar det om?

Att människor kan ha mörka drag är inte något nytt. Det nya är att det finns ett samband mellan flera destruktiva egenskaper. Efter att ha gjort en studie på 2500 personer kunde ett team av danska och tyska forskare visa att det finns nio egenskaper som personer med mörka personlighetsdrag kan ha gemensamt. De kallade dessa Dark faktor, D-faktor, i en artikel som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Psychological Review.

Bland dem återfinns egoism, vinningslystnad, sadism och skrupellöshet. De här mörka sidorna hänger ihop. Det vill säga har man en tendens till en av dem är man mer benägen att även ha någon, eller flera, av de övriga. En person med psykopatiska drag är förmodligen även egoistisk och elak. Och en med narcissistiska drag känner ofta en känsla av överlägsenhet gentemot andra.

De stjäl och ljuger mer än andra

Några påståenden i studien, som personer med D-faktor tyckte var fullt rimliga var:

– Jag skulle säga vad som helst för att få vad jag vill.

– Det har funnits tillfällen då jag har varit beredd att lida lite skada själv, för att straffa någon som jag tyckte förtjänade det.

– Jag tycker att jag förtjänar mer än andra.

Studien visade också att dessa personer var mer benägna att behålla pengar som inte var deras och att bete sig omoraliskt, till exempel att fuska för att öka sin egen vinning.

Här är de 9 dragen som tillsammans utgör D-faktor:

1 Egoism – överdriven upptagenhet av att uppnå egna fördelar på bekostnad av andra och av det allmännas bästa

2 Macchiavellism – manipulerande, avtrubbad attityd. Inställningen att ändamålen helgar medlen.

3 Känsla av överlägsenhet – man anser att man är bättre än andra. Och förtjänar bättre behandling.

4 Vinningslystnad – stark drivkraft att öka sin egen status i sociala och ekonomiska sammanhang.

5 Narcissism – överdriven självupptagenhet, överskattning av sig själv och den egna förmågan och extremt behov av bekräftelse.

6 Psykopati – avsaknad av empati, dålig självkontroll och impulskontroll.

7 Elakhet – destruktiv lust att skada andra, även om det leder till nackdelar för en själv.

8 Sadism – lust att åsamka andra fysisk eller psykisk skada för att tillfredsställa sig själv.

9 Skrupellöshet – samvetslöshet, avsaknad av moralisk kompass.

Vill du testa din egen Dark faktor kan du gå in på darkfactor.org. Obs att testet är på engelska.

Källa: Tidningen Psykologi (Dk), blogs.scientificamerican.com

Läs mer:

7 psykologiska knep manipulativa personer använder mot dig

7 tecken som avslöjar en narcissist

Psykologen: Så känner du igen en kvinnlig psykopat