3 myter om lyckopiller som alla borde veta

6 viktiga fakta om antidepressiva mediciner
Slå på ljud

Du blir beroende!

Nej, SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare ) ger varken en lyckokick eller ett rus. Man får inte heller ett sug efter mer SSRI eller en ökad tolerans, som vid exempelvis alkoholberoende.

Tar man lyckopiller utan att vara deprimerad känner man ingenting. Man kan däremot få biverkningar om man slutar alltför snabbt med medicinen. Då kan man drabbas av yrsel och illamående. Symtomen beror dock inte på abstinens.

Läs också: Så minskar du själv risken för depression

 

Det är ett lyckopiller

Nej, det är varken ett lyckopiller eller en universalmedicin som hjälper alla deprimerade till 100 procent. Men för många har det varit vägen från en förlamande nedstämdhet till ett drägligt liv.

Kritiker har hävdat att det inte har bättre effekt än sockerpiller, men en stor genomgång av forskningen visar att man i 91 procent av studierna såg en tydlig antidepressiv verkan. Men många får också biverkningar av medicinen, särskilt i början av behandlingen.

Läs också: Bli av med depressioner genom att träna mer

 

De ska bara användas en kort tid

Fel. Har man fått SSRI vid en depression ska man fortsätta behandlingen i minst sex månader efter att man känner sig återställd. Annars riskerar man ett återfall. Har man haft flera depressioner kan man få ta medicinen förebyggande under många år. Allt enligt Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Läs också: 6 saker du inte ska säga till någon som är ledsen

Källor: Göteborgs universitet, Janusinfo, Dagens Medicin

Foto: Thinkstock

 

12 viktiga fakta om antidepressiva mediciner

Läs också: 12 viktiga fakta om antidepressiva mediciner

 

 

Utvald läsning