12 sjukdomar som kan förändra din personlighet

Sjukdomar som påverkar personligheten.

Vad är det egentligen som gör oss till de vi är? Nog har vår uppfostran en stor del i ansvaret för vilka vi blir som vuxna, men även omgivningen: Vänner, jobb, lärare, samhällsproblem, händelser och normer. Och generna har också koppling till hur de stora dragen i vår personlighet formas.

Vad många kanske inte tänker på är att även det fysiska måendet kan forma våra personer. Och då menar vi inte bara att en förkylning gör oss mindre sociala eller att den som slår i stortån blir lite extra lättirriterad.

Här är tolv exempel på sjukdomar och problem som kan förändra vilka vi är.

Kom dock ihåg att hur en sjukdom visar sig kan vara vädligt individuellt från fall till fall, och att det idag finns hjälp att få och behandlingarna hela tiden blir bättre. Prata med experter eller läkare om du eller någon i din närhet drabbas.

Alzheimers sjukdom och demens

Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen, och innebär att nervcellerna i hjärnan dör ovanligt fort och det bildas plack i hjärncellerna, med början i hippocampus men med spridning till tinning- och hjässloberna. Några vanliga symptom är att den drabbade börjar få svårare att minnas, tappar ord och så småningom får svårt att orientera sig både i plats och tid.

Det är också en sjukdom som kan påverka personligheten då många blir väldigt oroliga och lättretliga i ett tidigt stadium, samt kan börja dra sig undan sitt sociala liv. Det är inte ovanligt med demenssjukdomar att en person som alltid varit lugn och timid till exempel blir krävande och högljudd, eller att en lättstressad person slutar bry sig lika mycket.

Detta gäller även vaskulär demens och Lewykroppsdemens.

Parkinsons sjukdom

Att drabbas av en obotlig, degenererande sjukdom blir ofta även en psykisk påfrestning. Kanske blir man rädd att behöva sluta med sin hobby eller plötsligt inte kan leka med sina barn eller barnbarn som innan. Kanske måste man sluta med sitt jobb.

Sådana stora förändringar kan leda till depression, oro och ångest – tre vanliga problem vid Parkinsons sjukdom (utöver de fysiska symptomen som är typiska för sjukdomen). Det är heller inte ovanligt att sjukdomen orsakar sömnproblem och minnessvårigheter och på sikt demens.

Även sexlusten kan påverkas negativt, något som kan vara svårt i en relation.

Huntingtons sjukdom

Huntingtons är en neurologisk sjukdom som påverkar rörelseförmågan, talet och ögonrörelser bland annat, men även psyket. Den drabbade får ofta svårare att koncentrera sig och upplever ett försämrat minne.

Det är också vanligt att omdömet förändras i ett senare skede, och personen kan bli irriterad, initiativlös och kan uppleva oro och ångest.

Multipel skleros (MS)

MS är en sjukdom som ger sig på det centrala nervsystemet, och vilka symptom som visar sig beror på var i systemet inflammationen satt sig. Det kan handla om spasticitet, balanssvårigheter eller synförändringar till exempel.

Men sjukdomen kan också leda till enorm trötthet och humörsvängningar, samt depression och kognitiva problem som försämrad uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, minnesförlust och bristande omdöme.

Sköldkörtelsjukdom

I sköldkörteln tillverkas hormon som styr många olika funktioner i kroppen. Blir körteln överproduktiv kan du känna dig orolig, ängslig, stressad och uppleva stora humörsvängningar.

Har du istället en underproduktion i sköldkörteln kan du känna dig trött och orkeslös, tappa glädjen och känna nedstämdhet.

Hjärntumörer

Det är i hjärnans frontallober som vår personlighet ”sitter”. Därifrån styrs känslor, problemlösning och minne bland annat, och om man drabbas av en hjärntumör i den delen av hjärnan är några av de tydligaste symptomen förändringar i personligheten.

Även mindre cancertillväxter i hypofysen och i övriga körtlar i kroppen kan i längden påverka personligheten.

Stroke

En stroke kan du få antingen i form av en blodpropp eller en hjärnblödning, och de orsakar syrebrist i hjärnan som kan göra både fysisk och psykisk skada.

Förutom att den drabbade kan få försämrad rörelseförmåga i delar av kroppen, ofta på en sida, så kan personen bland annat få sämre tålamod, humörsvängningar och bli mer utåtagerande och impulsiv.

Hjärntrauma

Efter en olycka eller någon typ av allvarligt våld mot skallen kan personlighetsförändring vara något som dyker upp efter en tid. I allvarliga fall kan personen bli en helt annan människa över en dag.

Depression

En depression kan påverka varje aspekt av ens liv, inte minst personligheten. Förutom att påverka ens humör, kan den styra vad man tänker på och hur tankarna formas. Den kan också påverka hur du minns saker och hur du fattar beslut. Ofta men inte alltid går en depression ut över ens sociala liv då man kanske inte vill eller orka umgås ens med människor man tycker om.

OCD

OCD, obsessive compulsive disorder, handlar om tvångstankar och tvångsmässigt upprepade handlingar eller mönster. Tillståndet gör att den drabbade har stor ångest och oro. Många med OCD kan ha dåligt självförtroende och det kan ta lång tid att slutföra uppgifter.

Bipolär sjukdom

Den som är bipolär kan ha stora svängningar i humöret. I ena stunden är personen full av energi, initiativrik och nästan överdrivet glad, men sedan vänder det till en period av nedstämdhet eller till och med depression, håglöshet och isolering.

De här svängningarna kan störa både sömn och energinivå för personen som drabbas.

Schizofreni

Den som lever med schizofreni kan både höra och se saker som inte är där, till exempel höra röster och hallucinera. Det är en allvarlig mental sjukdom som är väldigt svår att leva med. Allteftersom sjukdomen blir värre blir det svårare att hålla reda på vad som är verkligt och inte, att hålla ordning på sina tankar och att umgås med andra.

Andra märker ofta att personen slutar bete sig som sig själv, kan bli svår att förutspå och alltmer gränslös.

Källor: Nature, Alzheimerfonden, Doktorn.com, Hjärnfonden, 1177 Vårdguiden Foto: TT

Läs mer:

Har du detta personlighetsdrag? Då blir du snabbare frisk från förkylning

Här är personlighetsdraget som ökar risken för psykisk sjukdom

Här är personlighetsdraget som gör att du lever längre

Utvald läsning