10 saker alla föräldrar borde säga till sina barn

1. ”Du är viktig.”

Förklara vad barnet betyder för dig. Visa med ord och handling hur viktigt barnet är som individ och hur glad du är att just du får vara dess förälder.

2. ”Jag är stolt över dig.”

Barn behöver höra att de är värdefulla. Stärk barnets självkänsla genom positiva ord och visa uppskattning för alla försök till framsteg som barnet gör. Visa att du tror på barnet.

3. ”Dina åsikter spelar roll.”

Att barnet får uttrycka sina tankar och känslor är oerhört viktigt. Lyssna och ställ frågor om vad han eller hon tycker i olika situationer. Det lär barnet hänsyn och respekt.

4. ”Du får säga nej.”

Gör tydligt för barnet att det är okej att säga nej till något han eller hon inte vill. Då förstår barnet också lättare varför du som förälder måste säga nej ibland.

5. ”Det är okej att göra fel.”

Alla gör fel emellanåt – och det är helt okej. Mamma gör fel och pappa gör fel. Att inte belägga barnet med skuldkänslor, utan i stället få det att lära sig av misstaget, är grundläggande för fortsatt nyfikenhet.

Läs också: 5 saker du aldrig ska säga till ditt barn

6. ”Det var bra gjort.”

Beröm, men fokusera på att berömma insatsen i stället för själva resultatet. Allt handlar inte om att vara bäst eller vinna. Att vara nöjd och uppleva glädje är den viktigaste känslan.

7. ”Det är roligt att vara med dig.”

Stärk barnet genom att lyfta fram dess individuella talanger och egenskaper. Berätta varför barnet är unikt och varför du uppskattar att tillbringa tid med honom eller henne.

8. ”Berätta mer.”

Var nyfiken när barnet delar med sig av erfarenheter eller funderingar. Visa intresse för barnets upplevelse och stimulera samtalet genom lyhördhet och följdfrågor.

9. ”Jag förstår dig.”

Visa deltagande när barnet är både glatt och ledset. Bekräfta barnets känslor och sympatisera med dess historier och tolkningar. Ingen känsla är rätt eller fel – alla känslor ska bejakas.

10. ”Jag älskar dig.”

Glöm aldrig att uttryckligen ge ditt barn kärlek genom att upprepade gånger tala om hur älskat barnet är. Berätta hur många andra, förutom du, som också älskar barnet. Då lägger du grunden för en trygghet som kan bestå livet ut.

Artikeln publicerades först på allas.se, fler nyheter från samma källa:

Läs också: 10 frågor alla föräldrar borde ställa till sina barn efter skoldagen