Så ser Sverige ut om 100 år – om vi inte äter mindre kött

I Sverige äter vi mellan 50-55 kilo kött per person och år. Samtidigt är kött det livsmedel som påverkar miljön mest, skriver Livsmedelsverket.

I början av juni släppte Ica sin rapport ”100 år och framåt”. I rapporten presenterades fem olika framtidsscenarion för hur de kommande 100 åren kan se ut. Ett av de tänkbara scenarierna är Ransonering – Det nya Fattigsverige.

”Ingen lyckades stoppa den globala uppvärmningen. Klimatkatastrofen drabbar Sverige hårt med minskad tillgång till mat som konsekvens. Nu formas det nya Fattigsverige där ransonerad, torftig bulkmat kryddas med det egna utforskandet av skogens och havens skafferi.”

Läs också: MåBra testar: Vegetariska kött-alternativ

Så lyder inledningen i framtidsrapporten som har tagits fram med hjälp av olika forskare och experter.

Hur skulle Sverige se ut om 100 år om vi inte minskar vår köttkonsumtion?

De vackra, öppna landskapen i Sverige är nu lerbruna och täckta i vatten. Värmeböljor, översvämningar och jordskred som får konsekvenser på ekosystem och vår hälsa är numera vardag för oss. De enorma flyktingströmmar som till följd av krigshärjade områden sökte sig till Europa under 2010-talet var ingenting jämfört med de klimatflyktingströmmar som råder idag.

Läs också: Vegetarisk mat – en grönare kost

Världssamfundet misslyckades med att styra om den globala uppvärmningen och temperaturen är nu 4-6 grader varmare än under förindustriell tid. I Sverige har vi en temperatur som är 2-3 grader högre än det globala snittet och vi har en ökad nederbörd på 30 procent. Klimatet är ostadigt, det råder stor osäkerhet kring tillgång till mat och vi vet inte hur vi ska odla vår jord.

Det råder ransoneringstid i Sverige och regeringen har infört stränga förbud mot matsvinn. Spannmål har återigen blivit en viktig del av vår kost och naturliga delikatesser ses nu som en delikatess.

Vad kan vi göra?

Det första steget är att öka medvetenheten kring köttets påverkan av miljön. Först då kan vi förstå vad vårt agerande leder till. Det andra steget är att, precis som Livsmedelsverket skriver, minska vår konsumtion av kött. Det kan ske i etapper, men det viktigaste är att alla hjälps åt.

Foto: IBL

 

Våga vegetariskt! 10 lätta & lättlagade recept

Läs också: Våga vegetariskt! 10 lätta & lättlagade recept

 

 

Utvald läsning