Är det farligt med sötningsmedel? Experten reder ut 5 myter

Är det farligt med sötningsmedel

Vi är alla medvetna om att socker är dåligt för oss på många sätt. Men många ställer sig frågande hur bra alternativen är. Hur säkert är det egentligen med sötningsmedel? Kan de vara cancerframkallande? Vad gör de med kroppen på lång sikt? Och hur påverkar de vår hunger och sug? Studier har visat olika saker – därför är ämnet ständigt omdebatterat.

En som har koll på forskningen är Ingrid Larsson, näringsfysiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här bemöter hon några vanliga påståenden kring sötningsmedel:

 

Påstående 1: ”Sötsuget kan öka av sötningsmedel”

– Det har inte kunnat bekräftas i studier. Suget efter något sött är mer betingat av vanor och situation än av själva livsmedlet, säger Ingrid Larsson.

 

Påstående 2: ”Sötningsmedel gör att man blir mer hungrig”

– Det har man inte heller kunnat bekräfta. Om man äter eller dricker mindre energi än vad man behöver kan man bli hungrig, det har inget med sötningsmedel att göra.

 

Påstående 3: ”Man går upp i vikt av sötningsmedel”

– Vikten ökar inte om man äter eller dricker något som är energifritt, vilket exempelvis lightläsk är.

 

Påstående 4: ”Sötningsmedel kan ge cancer”

– Tidiga studier på hanråttor visade att ett intag av aspartam, motsvarade 200 gånger det som rekommenderas för människa, ökade risken för levercancer hos råttorna. Studier som genomförts på människor visar att aspartam är ett säkert sötningsmedel som inte ökar risken att få cancer.

 

Påstående 5: ”Sötningsmedel lurar kroppen att äta mer sött”

– Det finns inget i studier som tyder på detta.

 

Livsmedelsverket är av samma uppfattning och skriver följande på sin hemsida:

”Alla sötningsmedel som är godkända har undersökts mycket noggrant i många olika studier på celler, djur och människa. De har bedömts som helt säkra att använda som livsmedelstillsatser. Det finns dessutom regler för hur de får användas – i vilka typer av livsmedel och i vilken mängd.”

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Foto: TT

Läs mer:
Läsafråga: Vilket sötningsmedel är nyttigast?
Nya rön bevisar: Sockerkicken är en myt
Sanningen om sötningsmedel – så farliga är de

Redaktionens tips