Stresstypen som skadar kvinnohjärtat

Förr kallades hjärtinfarkter lite slarvigt för direktörssjukan eftersom det i första hand tycktes drabba jäktade företagsledare. I dag ser forskarna ett nytt mönster:

– Numera är infarkter dubbelt så vanliga bland arbetare som bland tjänstemän. Det verkar inte vara jäktandet i sig som är farligt, utan stress i kombination med uppgivenhet och nedstämdhet, säger Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet.

Hon forskar sedan många år i sambandet mellan stress, sociala faktorer och hjärtsjukdom. Det man har sett är att personer som känner stress ofta lever ohälsosammare – de röker mer, dricker mer alkohol och är mindre fysiskt aktiva. Men även om vi lever aldrig så hälsosamt är stress farligt för hjärtat, speciellt om man känner sig uppgiven också:

– Våra tankar och upplevelser har en direkt verkan på kroppen, bland annat genom stresshormoner. De är till för att hjälpa kroppen att möta utmaningar, men när vi inte får den återhämtning vi behöver gör stresshormonerna oss sårbara för sjukdomar istället.

Stress påverkar bland annat blodkärlen, som blir skörare och mer lättretliga. Det ökar risken för infarkt.

Sömnproblem är en av de viktigaste signalerna på att det är en obalans mellan aktivitet och återhämtning.

– Mindfulness är en gammal kunskap om hur man är mer närvarande i stunden. Metoden har visat sig effektiv när man vill minska sin stress.

Bland annat kan det förbättra hur vår kropp reagerar på stress, även om man redan har drabbats av en hjärtinfarkt.

– Så det är aldrig kört, saker kan alltid bli bättre, säger Margareta Kristenson.

Läs mer:

Malin, 52: Jag fick tre infarkter på ett dygn!

Det glamourösa och stressiga livet hade ett pris. Malin Hammar drababdes av tre hjärtinfarkter under ett dygn, efte… Läs mer »

 

 

 

 

 

 

8 rogivande råd som skyddar ditt hjärta

”Stress i kombination med nedstämdhet är lika skadligt för hjärtat som rökning” säger experten Margareta Kristenson. Här tipsar ho… Läs mer »

 

AV: Vivvi Alström

BILD: Thinkstock