Snabb ökning av hudcancer i Sverige oroar

kvinna som bränt sig

Allt fler svenskar får hudcancer – och malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, är den cancerform som ökar mest i Sverige. Varje år drabbas 40 000 svenskar och 500 personer dör av sjukdomen, visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under 1990-talet såg man en stabilisering av antalet hudcancerfall, men därefter har siffran ökat bland både kvinnor och män. Man ser även en ökad dödlighet, något som oroar Strålsäkerhetsmyndigheten.

5 udda ställen på kroppen där du kan få hudcancer

– Ökningen av hudcancer beror på våra solvanor. Det är fortfarande alltför eftersträvansvärt att vara solbrun, säger Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är så många som 80 procent av svenskarna medvetna om riskerna med solning – men det är fortfarande många som inte skyddar sig tillräckligt.

– Det kan vara svårt att ta till sig riskerna med UV-strålning eftersom det också finns positiva hälsoeffekter. Men tyvärr dominerar de negativa hälsoeffekterna över de positiva säger, säger Ulf Wester, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utvald läsning