Barnläkaren: ”Aldrig upplevt en liknande RS-säsong” – så kan du undvika smitta

Jonas F. Ludvigsson, barnläkare.

Foto: TT & Alexander Donka/Karolinska Institutet

5 märkliga (men helt normala) saker om din nyfödda bebis
1:32

Efter reklamen: 5 märkliga (men helt normala) saker om din nyfödda bebis

(1:32)

Slå på ljud

I år har RS-virusepidemin dragit i gång ovanligt tidigt, redan i början av september. Men det har också slagit hårdare än vanligt med många fler barn som behöver sjukhusvård.

Till stor del antas den tidiga och kraftiga RS-säsongen bero på att vi undvek spridningen ganska bra förra året och året innan det i och med covid-19-restriktionerna, enligt Folkhälsomyndigheten.

RS-virus säsongen 2021

I Sverige brukar man se ett mönster av kraftigare epidemier av RS-virus vartannat år. Förra vintern skulle ha varit en sådan högsäsong men då den nästan helt uteblev är en teori att den kommer nu i stället.

Samtidigt har immuniteten av samma anledning blivit lägre. I vanliga fall får nästan alla barn en infektion av RS-virus under sina första två år men nu saknar många barn de första antikropparna vilket gör att en större grupp barn än vanligt riskerar att smittas.

Vaccin mot RS-virus är på gång – både för äldre och spädbarn

Inte upplevt att RS-viruset drabbat så hårt på 23 år

En av alla läkare som fått se effekterna av den ovanligt tidiga och hårda RS-säsongen är Jonas F. Ludvigsson, barnläkare vid Universitetssjukhuset Örebro och professor vid Karolinska institutet.

– Jag har aldrig upplevt en sådan ansträngd säsong under de 23 år jag jobbat som barnläkare. Jag tror att de flesta på andra sjukhus också skulle säga samma sak. Vi har tillräckligt med platser för barnen nu men på vissa sjukhus är det nog på gränsen, säger han.

Dubbelt så många inlagda barn under vissa dagar

Sannolikt är det minst dubbelt så många barn som är mottagliga för RS-viruset nu, vilket medför att spridningen tar fart ordentligt när någon väl blir sjuk. Det märks på Universitetssjukhuset Örebro.

– Enstaka dygn har vi haft dubbelt så många barn med RS-virus än vanligt som behöver läggas in och upp till tre gånger så många som sökt vård, säger Jonas F. Ludvigsson.

Han berättar att säsongen brukar hålla i sig i omkring tre till fyra månader och hoppas därför på att situationen kommer att se bättre ut till januari.

– Men i värsta fall får vi hålla ut till april, säger Jonas F. Ludvigsson.

Hur orolig ska man vara?

Det är främst spädbarn, barn under ett år, som riskerar att bli svårt sjuka av RS-viruset. Barn som fötts mycket för tidigt, de som har medfött hjärtfel eller svår lungsjukdom (legat i respirator) räknas som riskgrupper. Ju äldre barnet blir desto lägre är risken att drabbas svårt av RS-viruset.

– Min känsla är att barn över två år väldigt sällan blir svårt sjuka. Men det finns ingen magisk gräns för när risken försvinner. Jag tänker att man bör vara försiktig i alla fall första levnadsåret då man som förälder ju är hemma med barnet och på ett annat sätt kan kontrollera vilka barnet träffar, säger Jonas F. Ludvigsson.

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta barn drabbas lindrigt. Enligt Jonas F. Ludvigsson är det omkring 1 av 50 barn som blir lite sjukare än andra och kan behöva sjukhusvård. Men det går bra för de allra flesta av de barnen också.

– Egentligen tycker jag inte att man ska vara så orolig, men ändå vara försiktig. Har man ett spädbarn är det helt fel tillfälle att gå på café till exempel, den tiden är inte här och nu, säger Jonas F. Ludvigsson.

Snoret kan avslöja hur du mår – det här betyder färgen

Håll äldre syskon hemma om det går

Oftast smittas spädbarn med RS-virus av äldre syskon som dragit hem smittan från förskolan. Därför bör man uppmana syskonen att alltid tvätta händerna innan de rör vid spädbarnet och om möjligt begränsa närkontakten en tid.

Är någon av syskonen sjuka bör de inte ha någon kontakt alls med spädbarnet.

– Man bör också ta sig en allvarlig funderare kring om man skulle kunna hålla storasyskon hemma från dagis under en begränsad tid nu när det är så extremt mycket RS-virus i omlopp, säger Jonas F. Ludvigsson.

RS-virus hos vuxna kan smitta barnen

Om man som förälder inte röker minskar man risken för luftvägsinfektioner hos barnen. Det är också viktigt att inte träffa andra människor som är förkylda, varken själv eller tillsammans med spädbarnet.

Även om det ofta är storasyskonen som tar hem smittan så kan också vuxna smitta barn med RS-virus. Som vuxen kan man ha haft RS-virus både en och flera gånger. Men då man oftast bara får lindriga förkylningssymtom tänker man på det som vilken förkylning som helst.

– Om ett barn har RS-virus brukar det ofta vara så att föräldrarna också är förkylda. Då kan de egentligen ha RS-virus och ha smittat barnet, säger Jonas F. Ludvigsson.

Att regelbundet tvätta händerna, hålla avstånd, undvika trängsel och hålla oss hemma när vi är sjuka är exempel på saker vi gjort för att minska spridningen av covid-19. Dessa är effektiva även för att minska spridningen av RS-virus.

Fysioterapeuten: Därför behöver kroppen inflammationer

RS-virus symtom och behandling

De generella symtomen hos barn brukar vara snuva, hosta och/eller feber som senare läker ut av sig självt. Blir barnet mer sjukt kan det också få andningsbesvär och spädbarn kan få svårt att äta. Det är de här barnen som kan behöva läggas in på sjukhus.

Behandlingar som kan bli aktuella om barnet behöver sjukhusvård är syrgas, att inhalera koksaltlösning eller sondmatning. Ofta får barnen även näsdroppar eller nässköljningar med koksaltlösning. För spädbarn är näsandning mycket viktigt. Det är därför det kan bli väldigt besvärligt för ett spädbarn att äta om det blir sjukt i RS.

Då ska man söka vård för RS-virus

Jonas F. Ludvigssons råd för oroliga föräldrar är att börja med att läsa på 1177 Vårdguiden som har bra information om RS-viruset. Om barnet tar mer än 60 andetag per minut tycker han att man bör kontakta 1177.

– Man behöver kanske inte åka in till sjukhuset om barnet mår bra i övrigt, men man bör upprätta en första kontakt med vården. Om barnet äter ganska bra, har låg feber eller snuva behöver man inte heller åka in. Men om det har rejäla andningssvårigheter, inte äter alls, är blekt eller inte kontaktbart ska man åka in, säger Jonas F. Ludvigsson.

Kommer man in till akuten tas inget prov för RS-virus om inte barnet är så sjukt att det behöver läggas in.

– Vi har för hög belastning för det. Så det är ingen idé att åka in om du bara vill veta om det är RS-virus det handlar om eller inte, säger Jonas F. Ludvigsson.

Utvald läsning