Östrogen verkar mildra svår covid

Äldre kvinna tar östrogen
Så har Covid-19 påverkat kvinnor positivt
0:58

Efter reklamen: Så har Covid-19 påverkat kvinnor positivt

(0:58)

Slå på ljud

När man ser tillbaka på de senaste två åren och effekterna av covid talar statistiken sitt tydliga språk. Män har i högre grad än kvinnor avlidit till följd av sjukdomen. Men i en ny studie ser man även en markant skillnad mellan kvinnor som äter östrogentillskott och de som åt östrogensänkande läkemedel eller varken eller.

I studien deltog nästan 15 000 kvinnor i åldern 50 till 80 år som diagnostiserades med covid mellan 4 februari och 14 september 2020.

Risken att avlida i covid halverad

Det visade sig att risken för att avlida i sjukdomen i gruppen som fick östrogentillskott var mindre än hälften jämfört med kontrollgruppen där dödligheten låg på 4,6 procent.

”Resultaten är så pass intressanta att det är motiverat att gå vidare med kliniska studier. Däremot är det absolut olämpligt att själv börja experimentera med tillskott eftersom östrogen också kan ge en rad mer eller mindre svåra biverkningar och bara ska tas i samråd med läkare”, säger Malin Sund, professor vid Umeå universitet och förstaförfattare till studien i ett pressmeddelande.

Det är som sagt tidigare känt att män i högre grad blir svårt sjuka och avlider i covid-19. Men en tidigare svensk studie med testosteronsänkande läkemedel kunde inte visa om det beror på testosteronhalterna. Skillnaden i dödlighet mellan könen kan i stället bero på östrogen, något som forskarna alltså ska undersöka vidare, skriver Svenska Dagbladet.

Foto: TT

Källa: SvD

Utvald läsning