Fråga läkarenSköldkörtelnSmärta och värkHögt blodtryckHudcancerTBE

Risk för intensiv influensasäsong – fler mottagliga för smitta

25 nov, 2022 
Äldre kvinna med influensa som håller en näsduk vid näsan och AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
Den årliga influensavaccineringen av riskgrupper är i full gång och snart släpps alla som vill på. Åter väntar en säsong då covid-19 lär spridas samtidigt och då vi har fler mottagliga bland oss. Hur ser utsikterna egentligen ut? Experten reder ut.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Influensasäsongen brukar vanligtvis dra i gång ordentligt någon gång i slutet av november eller början på december för att sedan stanna av lite under jul- och nyårshelgerna. När man kommer tillbaka till skolor och arbetsplatser efter helgerna brukar det dra i gång igen.

Det är ännu för tidigt att säkert säga hur säsongens influensaepidemi kommer att utvecklas. Men AnnaSara Carnahan, epidemiolog och influensaexpert vid Folkhälsomyndigheten bidrar med sina tankar.

– Det finns risk för en intensiv influensasäsong eftersom det är många mottagliga. Men hur det kommer att bli kommer också att bero på vilken eller vilka influensasorter som kommer att dominera, säger hon till MåBra.

Se också: 5 saker som hjälper vid förkylning

5 saker som hjälper vid förkylningBrand logo
5 saker som hjälper vid förkylning

Fler kan smittas av influensa i år

Varje normalt år smittas omkring 5–20 procent av befolkningen av influensa. Som individer riskerar vi inte att bli sjukare i influensa i år än annars vad gäller symtombilden.

Annons

Däremot finns en lägre immunitet i befolkningen, vilket innebär att det är fler som kan smittas och då ökar risken för att smittspridningen tar fart ordentligt när den väl kommer i gång och att vi ser något fler fall av allvarligt sjuka personer.

– Det har gått olika lång tid sedan vi haft en intensiv smittspridning av respektive influensasort men överlag är det länge sedan, vilket medför att fler är mottagliga. Delvis för att virus förändras hela tiden och att immuniteten avtar över tid, säger AnnaSara Carnahan.

Influensa hittills i Sverige 2022

I Sverige är många av de fall som hittills registrerats av typen A. Men vi har ännu inte haft särskilt många fall och man analyserar inte heller alla rapporterade fall för att ta reda på virusvarianten.

Så här många influensafall har rapporterats in de senaste veckorna:

 • Vecka 42 rapporterades 18 fall
 • Vecka 43 rapporterades 33 fall
 • Vecka 44 rapporterades 33 fall
 • Vecka 45 rapporterades 46 fall
 • Vecka 46 rapporterades 57 fall

Källa: Folkhälsomyndigheten

Efter flera lindriga säsonger ökar risken för en tuff

Under säsongen 2020/2021 infann sig aldrig någon influensaepidemi i Sverige. Det tydde på att de åtgärder och restriktioner vi hade på grund av covid-19 även var effektiva för att minska spridningen av influensa. Säsongen dessförinnan 2019/2020 var också mild.

Annons

Det gav en misstanke om att förra årets säsong 2021/2022 skulle bli intensivare eftersom vi inte hade utsatts för influensan i samma utsträckning som vanligt. Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, gick då ut med indikationer på att säsongen hade startat ovanligt tidigt och att flera av fallen som registrerats var av en variant som riskerade att drabba äldre hårt. Men någon intensivare säsong blev det inte.

– Säsongen 2021/2022 var ovanlig med två influensavågor och en mellanperiod med mycket låg aktivitet som sammanföll med den intensiva smittspridningen av omikronvarianten av covid-19. Den sammantagna bedömningen var att säsongens första våg var medelhög i intensitet medan den andra vågen var av låg intensitet, säger AnnaSara Carnahan.

Covid-19 ändrar influensasäsongens förutsättningar

Covid-19 verkar alltså ha haft ett finger med i spelet när det kommer till de annorlunda tidigare säsongerna. Hur virusen kan tänkas samspela med varandra framöver återstår att se när vi nu verkar gå mot ett nytt normalläge. Förra säsongen gick influensa och omikron om varandra med alternerande vågor.

Annons

– Jag tror att vi är på väg mot ett nytt normalläge vad gäller dessa virus med både säsongsinfluensa och covid-19 i omlopp i olika omgångar och mönster. Hur det kommer att se ut tycker jag blir spännande, säger AnnaSara Carnahan.

Grupper som rekommenderas vaccin

Det finns några riskgrupper som löper högre risk att drabbas allvarligt av influensa och det är också de grupperna som främst rekommenderas att vaccinera sig.

Du rekommenderas vaccin om du är eller har något av följande:

 • 65 år eller äldre.
 • Gravid efter vecka 12.
 • Hjärtsjukdom.
 • Lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Mycket kraftig övervikt.
 • Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Flera funktionsnedsättningar.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig.

Andra grupper som rekommenderas vaccination är personer som har någon i sin närhet med kraftigt nedsatt immunförsvar samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära riskgrupper.

Källa: 1177 Vårdguiden

Rekordmånga vaccinerades förra året

Förra året slogs rekord i vaccintäckningen mot influensa. Då påbörjades vaccineringen tidigare än vanligt och gick även att få samtidigt som påfyllnadsdoser mot covid-19.

– Det återstår att se hur intresset ser ut i år. Jag tror att många vill skydda sig och att vissa har fått upp ögonen för olika riskfaktorer, säger AnnaSara Carnahan.

Annons

Dubbelvaccinering och förstärkt vaccin erbjuds

Även i år är det möjligt att vaccinera sig samtidigt mot säsongsinfluensa och covid-19. AnnaSara Carnahan hoppas att alla som är 65 år och äldre samt yngre i riskgrupp tar tillfället i akt att ta båda sprutorna.

– Innehållet i vaccinet är som vanligt justerat inför säsongen för att bäst matcha cirkulerande virus. Samtliga fyra sorters säsongsinfluensa ingår för att ge ett så gott skydd som möjligt. Vaccinet skyddar inte till hundra procent, men man får oftast en lindrigare sjukdom om man ändå smittas.

Personer på särskilda boenden för äldre, SÄBO, har precis som förra året erbjudits ett förstärkt vaccin. Denna höst är det ett adjuvanterat vaccin som ska ge ännu bättre skydd mot svår sjukdom.

Gravida erbjuds nu vaccination i vecka 12

Nytt för i år är att gravida rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12 i stället för graviditetsvecka 16.

– Förändringen är gjord för att det finns god evidens om effekt och säkerhet för vaccinationen. Det ökar också möjligheten för fler gravida att få skydd under influensasäsongen, säger AnnaSara Carnahan.

Källa: Europeiska smittskyddsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten

Annons