Immunterapi ger nytt hopp vid obotlig cancer

Cancersjuk kvinna får kram av barn
Idol-vinnaren Sjuk I Cancer
0:45

Efter reklamen: Idol-vinnaren Sjuk I Cancer

(0:45)

Slå på ljud

Utvecklingen av immunterapi mot cancer har gått framåt med stormsteg. Många cancerformer som dömdes ut som obotliga för bara tio år sedan kan idag behandlas med framgång.

Det gäller bland annat spritt malignt melanom och avancerad lungcancer. Det pågår också studier på patienter med cancer som spridit sig eller som inte går att operera, bland annat cancer i bukspottkörtel, gallvägar och äggstockar.

Immunterapi fungerar dock inte på all cancer eller hos alla personer. Men metoden förfinas hela tiden – och blir därmed också bli allt mer effektiv.

Immunterapi – så fungerar det

Benmärgstransplantation, som länge använts för att behandla leukemi, är en slags äldre typ av immunterapi.

Lena fick äggstockscancer: Ingen kvinna ska behöva gå igenom det jag har gjort

Metoden går ut på att dra nytta av kroppens eget immunförsvar mot cancern. Med hjälp av olika antikroppar kan immunförsvaret programmeras om att gå till attack mot cancercellerna.

Immunterapi används i dagsläget främst mot aggressiv, spridd cancer. Metoden har i vissa fall botat aggressiva cancrar som hunnit sprida sig. Bäst effekt har man hittills sett mot malignt melanom, icke småcellig lungcancer, vissa blodcancrar, njurcancer och blåscancer. Det testas också mot flera andra cancerformer.

Ny immunterapiS under utveckling

Immunterapi kan ske på flera olika sätt via olika typer av celler, bland annat de så kallade mördarcellerna. Svenska forskare utvecklar nu också en ny typ av immunterapi där man istället aktiverar andra celler än dagens immunterapier gör.

I stället för att trigga t-cellerna, aktiverar den nya terapin så kallade makrofager. Förhoppningen är att den nya immunterapin kan bidra till att fler typer av cancer kan behandlas i framtiden.

Ingen mirakelmetod som passar alla – ännu

Men immunterapi hjälper inte alla cancerdrabbade. Forskarna vet ännu inte riktigt vilka faktorer som styr detta. Onkologen Nils Wilking berättar för Aftonbladet att vissa tumörer svara bättre på immunterapi.

Experten: Immunterapi och 4 andra sätt att bekämpa cancer

– Man pratar om att vissa tumörer är immunologiskt ”heta”. Det är tumörer som är mer lämpliga att behandla med immunterapi. Medan tumörer som är immunologiskt ”kalla” inte lämpar sig.

Men det pågår försök med att få de kalla tumörerna att bli varma, bland annat genom att kombinera immunterapi med cellgifter.

Källor: Cancerfonden, Karolinska institutet, Vetenskap & Hälsa

Foto: TT

Utvald läsning