Covid: Ålder, kön och vaccinering bland patienter som vårdas på IVA

29 dec, 2021 
Patient i en sjukhussäng på intensivvårdsavdelning.
Antalet personer som behöver intensivvård efter att ha drabbats av covid-19 har fortsatt att öka. Nu är det över 100 coronasjuka på intensivvårdsavdelningar runt om i landet.
Men vad vet vi om vilka som hamnar där, hur ser fördelningen ut när det gäller riskfaktorer, ålder och vaccinationsstatus?
Annons
Här är de nya restriktionerna från den 23 december
Här är de nya restriktionerna från den 23 december

Nu har vi vant oss vid nyheter om att smittspridningen av coronaviruset ökar, nya varianter upptäcks och att belastningen på vården ökar.

Men det är också när antalet personer som behöver intensivvård på grund av covid-19 ökar som man förstår allvaret i situationen på riktigt. Dessutom sprids flera andra säsongsvirus som ytterligare ökar belastningen på vården.

Så många med covid-19 vårdas på iva – högst antal sedan juni

Antalet personer som drabbats svårt av covid-19 och behöver intensivvård har fortsatt att öka. Nu efter jul vårdas fler än 100 patienter, i skrivande stund är det exakta antalet 103.

Det är 12 procent fler än förra onsdagen, för en vecka sedan. I mitten av juni i år var senast det vårdades fler än 100 patienter med covid-19 på iva.

Annons

Detta enligt siffror hämtade från Svenska Intensivvårdsregistret som SVT har sammanställt.

Recept.se Nyhetsbrev

Vilka är det som behöver intensivvård av covid-19?

Det går att avgöra hur fördelningen ser ut bland de personer som vårdas med covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar när det gäller ålder, kön, riskfaktorer och vaccinationsstatus.

Med det sagt så betyder det dock inte att alla som hör till någon grupp kommer att behöva intensivvård eller att någon som inte tillhör någon grupp inte kommer att behöva det. Vi bör alla vara försiktiga och göra vad vi kan för att minska smittspridningen.

Belastningen på sjukvården tar också ett kliv uppåt.

Fördelningen på iva när det gäller ålder och kön

Medianåldern för covidsjuka patienter som behöver vård på iva är 63 år. Tittar man på hur åldern sett ut bland intensivvårdade under pandemin ser fördelningen ut som följer:

 • 90-99 år: 10 patienter (0,12%)
 • 80-89 år: 462 patienter (5,55%)
 • 70-79 år: 2060 patienter (24,66%)
 • 60-69 år: 2361 patienter (28,27%)
 • 50-59 år: 1795 patienter (21,49%)
 • 40-49 år: 928 patienter (11,11%)
 • 30-39 år: 410 patienter (4,91%)
 • 20-29 år: 225 patienter (2,69%)
 • 10-19 år: 57 patienter (0,68%)
 • 0-9 år: 44 patienter (0,53%)

Majoriteten som vårdas nu är som tidigare män. Av de som vårdats även tidigare under pandemin har 70 procent av de intensivvårdade med covid-19 varit män och 30 procent kvinnor.

Annons

Fördelningen på iva när det gäller riskfaktorer

80,7 procent av de coronasjuka som behövt intensivvård på iva har tillhört någon riskgrupp, det är lite mer än åtta av tio.

Högt blodtryck förekommer hos flest av de här patienterna följt av hjärt- och lungsjukdom, diabetes och njursjukdom.

Fler riskfaktorer som återfunnits hos intensivvårdade är enligt Svenska intensivvårdsregistret:

 • Barn med flerfunktionshinder
 • Diabetes
 • Extrem fetma
 • Högt blodtryck
 • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
 • Kronisk lever- och/eller njursvikt
 • Nedsatt immunförsvar
 • Neuromuskulär sjukdom

Fördelningen på iva när det gäller vaccinerade och ovaccinerade

Nästan sex av tio, 58 procent, är helt ovaccinerade bland de som vårdas på iva just nu, rapporterar TT.

Ser man tillbaka i tiden och kikar från oktober 2021 så har 307 personer över 16 år vars vaccinstatus är känd intensivvårdats med covid-19.

Av dem var 208 ovaccinerade och 99 vaccinerade med minst två doser, rapporterar SVT. Det innebär 68 respektive 32 procent.

Källa: Svenska intensivvårdsregistret, SVT

Foto: TT

Annons