Antalet fall av omikron ökar i Sverige: ”Uppenbart högre smittsamhet”

Sara Byfors, biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Här är de nya restriktionerna från den 23 december
0:47

Efter reklamen: Här är de nya restriktionerna från den 23 december

(0:47)

Slå på ljud

Under onsdagen, 22 december, hölls årets sista presskonferens om coronaläget. Medverkade gjorde Sara Byfors, biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen och Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tillsammans gick de igenom smittläget just nu och hur det kan tänkas se ut framöver utifrån deras olika perspektiv.

Hinner man få provsvar på coronatestet innan jul? Ser väldigt olika ut i landet

Smittspridningen ökar i Sverige

Sara Byfors, biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten inledde presskonferensen med att påminna om att det har införts nya åtgärder och rekommendationer på grund av den ökade smittspridningen.

Hon berättade också att smittspridningen väntas nå sin topp i mitten på januari och att antalet patienter på iva och i slutenvården väntas öka.

– Det som är avgörande för att vända detta är hur många som vaccinerar sig, även med en tredje påfyllnadsdos, sa Sara Byfors.

Omikron kommer att fortsätta etablera sig

Den nya varianten omikron är på stadig uppgång i Sverige. Hittills har 260 fall av varianten bekräftats i Sverige för vecka 50. Det är en påtaglig ökning från veckan dessförinnan, men det är stora regionala skillnader i antalet omikronfall.

– Tittar man på hur det har utvecklat sig i omvärlden, till exempel i Danmark, så är det förväntat att andelen omikronfall och antalet kommer att öka framåt, sa Sara Byfors.

Hosta innan feber – ny ordning på symtomen ger viruset större spridning

Oklart hur allvarligheten ser ut för Omikron

Vaccinen bedöms fortfarande hjälpa mot att bli svårt sjuk av alla varianter och det är viktigt att ta påfyllnadsdoserna för att bibehålla skyddet. Däremot verkar vaccinen inte vara lika bra på att skydda oss från att bli smittade av omikron.

– Den har uppenbart högre smittsamhet än andra varianter. Det är också uppenbart nu att vaccinen inte har lika god effekt mot att bli smittad av omikron men vi tror ju att effekten mot att bli allvarligt sjuk består mycket bättre och det är det som är allra viktigast, sa Sara Byfors.

Men det är fortfarande oklart hur sjuk man blir av omikron när man jämför med andra varianter. Det finns ingenting som indikerar att varianten ger svårare sjukdom. Men på samma gång finns det ännu ingen data som styrker att den ger lindrigare sjukdom heller.

Belastningen på sjukvården ökar också

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, berättade att belastningen på sjukvården ökar och att det innebär stora utmaningar för regioner och kommuner. Just nu vårdas 91 personer på iva med covid-19.

– Smittan ökar även bland de allra sköraste, särskilt bland personer med hemtjänst, sa Thomas Lindén.

Han påtalade också att endast 84 platser på iva är obelagda, vilket är lägre än god kapacitet.

– Det är lika alarmerande som förra vintern, sa Thomas Lindén.

Tegnell: Så bör vi tänka kring julfirandet och covid-19

Svenskarna villiga att följa nya rekommendationer

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidrog med lite positivitet efter de jobbiga siffrorna. Han berättade att de flesta svenskar fortsätter att följa rekommendationerna som satts upp för att vi ska kunna skydda oss själva och varandra.

– Allt fler, 91 procent, uppger att de är motiverade att följa nya rekommendationer i en ny undersökning av Kantar Public. En kraftig ökning med 14 procentenheter, jämfört med förra veckan, sa Morgan Olofsson.

Foto: TT

Utvald läsning