Ny rapport: 1 av 3 får cancer på grund av sin livsstil

Hudfläckar, lungcancer och rökning.
7 saker du kan göra för att förebygga cancer
Slå på ljud

Den absolut största orsaken till att någon drabbas av cancer är slumpen. Man vet aldrig på förhand vem som kommer att drabbas av den illvilliga sjukdomen.

Det finns även många genetiska faktorer att ta hänsyn till. Bland annat är bröstcancer väldigt ärftligt och den kvinna vars mamma haft bröstcancer uppmanas ofta att vara extra uppmärksam på tidiga symtom.

Nu visar dessutom en ny rapport från Cancerfonden att nästan vart tredje cancerfall hade kunnat undvikas – med hjälp av bättre levnadsvanor.

Enligt rapporten, som är framtagen av Institutet för Hälso- och sjuk- vårdsekonomi, på uppdrag av Cancerfonden, är 15 000 cancerfall årligen kopplade till just livsstil. Den allra värsta livsstilsboven är rökning – nästan elva procent av alla cancerfall kan kopplas till rökning.

Här är livsstilsfaktorerna som ökar risken för cancer:

  • Rökning, 10,8 %
  • Solvanor, 6,9 %
  • Kostvanor, 2,6 %
  • Övervikt och fetma, 2,3 %
  • Alkoholkonsumtion, 2,3 %
  • Infektioner, 2,1 %
  • Fysisk inaktivitet, 0,8 %

Kostvanor i rapporten innebär ett stort intag av rött och processat kött och litet intag av grönsaker, kostfibrer och kalcium. Till infektioner räknades exempelvis hepatit B och C, samt HIV och HPV.

Fler kvinnor får livsstilsrelaterad cancer

Sambandet mellan livsstil och cancer var dessutom större hos kvinnor, visar rapporten. Där var 31 procent av cancerfallen kopplade till livsstilen, medan bara 25 procent visade samma bland män.

– Det beror inte på att kvinnor lever ohälsosammare än vad män gör, säger Elizabeth Johansson, sakkunnig Cancerfonden till TV4.

Istället menar hon att det beror på att man i rapporten räknat med de cancerformer som berör kvinnliga kroppsdelar – som livmodern, livmoderhalsen, äggstockarna och bröstcancer – medan man räknat bort fall av prostatacancer, som är den vanligaste cancerformen bland män.

– Där finns det inga säkerställda, vetenskapliga exakta kopplingar till levnadsvanor, fortsätter Elizabeth Johansson.

Olika riskfaktorer i olika länder

Rapporten bygger på nya cancerfall i Sverige under 2018.

Tidigare studier kring levnadsvanor och cancer har bland annat gjorts i USA och Storbritannien, och även där är det rökning som visat sig vara den största bidragande faktorn.

Däremot är övervikt och fetma den näst största faktorn i dessa länder, istället för solvanor som den nya svenska rapporten visar.

Källa: Fridhammar A, Hofmarcher T, Persson S. Cancer i Sverige – hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer? IHE Rapport 2020:3, IHE: Lund. TV4. Foto: TT

...

Läs mer:

Därför ska du inte använda deodorant inför en mammografi

Cancerfondens starka julfilm rör alla till tårar – se den här

Kim gjorde hårtransplantation efter kampen mot bröstcancer

Utvald läsning