Intelligenta datorer hoppas kunna ge säkrare bröstcancerdiagnoser

Tre av forskarna från KI som tagit fram AI-metoden för bröstcancerdiagnostik.

Tre av forskarna bakom studien av AI-metoden, alla från Karolinska institutet. Från vänster Johan Hartman, Mattias Rantalainen och Yinxi Wang. Foto: Stefan Zimmerman/KI

0:45

Efter reklamen: Steg för steg: Så undersöker du dina bröst

(0:45)

Slå på ljud

Artificiell intelligens, AI, kan väldigt enkelt beskrivas som att man har lärt en maskin att utföra en uppgift, som att till exempel leta efter tecken på tumörer i mammografibilder. Detta så pass bra att den till slut lär sig att bli bättre och bättre på det helt på egen hand.

Forskare från Karolinska institutet har utvecklat en metod, baserad på AI, som i en studie visat sig kunna öka precisionen i diagnostiken av bröstcancer. Studien har publicerats i Annals of Oncology.

Det går att bedöma individens risk för bröstcancer – skräddarsydd mammografi ska testas

AI delar in tumörerna i fler undergrupper

När man ställer en bröstcancerdiagnos tar läkarna vävnadsprover av tumören som sedan graderas efter hur stor risk den kan tänkas utgöra, låg, mellan eller hög. Baserat på det avgörs vilken behandling man får.

Enligt forskarna bakom studien ger detta inte alltid en tydlig vägledning i hur patienten ska behandlas när tumören befinner sig i mellanriskgruppen, vilket medför att en del patienter riskeras att överbehandlas med cytostatika och andra att underbehandlas.

AI-metoden delar i stället upp mellanrisktumörer i en lågriskgrupp och en högriskgrupp. Man tror att detta ska kunna bidra till en mer individanpassad behandling för personer med mellanrisktumörer.

Nya behandlingsmetoder ger hopp vid svårbehandlad bröstcancer

Kan också urskilja risken för återfall i bröstcancer

Men det är också så att metoden särskiljer dessa även i risken för återfall genom uppdelningen. Forskarna kunde se att de tumörer som metoden hade placerat i högriskgruppen tre gånger så ofta ledde till återfall än tumörerna i lågriskgruppen.

– Det är fantastiskt att man med hjälp av modern AI-teknik, så kallad djupinlärning, kan utveckla modeller som inte bara reproducerar vad specialistläkare gör idag, utan faktiskt extraherar information bortom vad det mänskliga ögat kan urskilja, säger Mattias Rantalainen, docent och forskningsgruppledare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

9 kvinnor berättar: Så upptäckte vi vår bröstcancer

AI-algoritmen lika bra som röntgenläkare på att upptäcka cancer

AI-metoden är ännu inte tillräckligt utvecklad för att börja användas inom vården. Men forskarna fortsätter nu att utvärdera metoden och hoppas på att det ska finnas en färdig produkt redan nästa år.

Men en eventuell tillämpning av AI inom bröstcancerdiagnostiken stannar inte där. En tidigare publicerad studie i Jama Oncology visade att en av tre AI-algoritmer var ungefär lika bra på att identifiera bröstcancer utifrån mammografibilder som en genomsnittlig röntgenläkare.

En annan tidigare publicerad studie i The Lancet Digital Health visade att ett AI-verktyg kan hjälpa till att sortera mammografibilder efter vilka som kan behöva mer uppmärksamhet av en radiolog.

Källa: Karolinska institutet, Läkemedelsvärlden

Kvinnor som bär rosa bandet och sitter bredvid varandra.

Mellan screeningtillfällena, eller innan du börjar bli kallad, är det viktigt att själv undersöka brösten. Allt på temat finner du i vår kampanj #klämdag.