Det här är afasi – orsaker, symtom och behandling

Kvinna med afasi/Bruce Willis

Den som inte hade hört talas om afasi tidigare fick kanske koll på de när skådespelaren Bruce Willis fått diagnosen och meddelade att han avslutar sin skådespelarkarriär.

Det här efter att hans kognitiva förmågor, alltså minnet, påverkats. Det meddelade hans familj. Men vad är egentligen afasi då?

Se även: Tips för att hålla hjärnan ung

Håll hjärnan ung – 5 tips
1:14

Efter reklamen: Håll hjärnan ung – 5 tips

(1:14)

Slå på ljud

Vad är afasi?

Afasi är ett tillstånd som ofta kan uppstå efter att man råkat ut för en hjärnskada. Det kan handla om stroke, hjärntumör, hjärnskakning eller inflammation i hjärnan. Cirka 7 000–10 000 drabbas av afasi varje år, enligt Afasiförbundet.

Det handlar om att hjärnan har skadats i de delar som behandlar bland annat språk. Men då språkfunktionen är ett samspel mellan olika delar av hjärnan kan det handla om olika delar av hjärnan.

8 (nya) riskfaktorer som kan leda till demens

Hur kan afasi yttra sig – vad ger det för symtom?

Besvären man får vid afasi kan se lite olika ut beroende på skada. Men man kan till exempel få svårt att:

  • Prata
  • Förstå vad både man själv och andra säger
  • Komma ihåg saker
  • Läsa, skriva och räkna
  • Få saker gjorda, att komma igång

Ett annat symtom är hjärntrötthet. Har man afasi kan man behöva vila ofta. Men gemensamt för alla med afasi är att man har svårt att hitta orden man vill använda.

Vad finns det för behandling för afasi?

Behandlingen beror på vilka problem man har och omfattningen av dem. Man kan bland annat få träna på talet med logoped.

Men allra först behöver man utreda vad som ligger bakom afasin för att veta hur man bäst kan bli hjälpt.

Man kan också få hjälp att lära sig nya sätt att kommunicera och det finns olika hjälpmedel, bland annat tekniska lösningar, som kan hjälpa till med kommunikation,.

Går det att bli bra från afasi?

Möjligheterna till att bli bättre vid afasi beror helt på vad som ligger bakom. Hur omfattande hjärnskada man drabbats av och var den sitter samt hur man återhämtar sig i övrigt.

Det finns de som har fått stroke och afasi som sedan blivit helt bra igen, men ofta har man kvar vissa besvär. Ofta blir man i så fall bättre första tre till sex månaderna. Men man kan bli bättre med träning flera år efter att man fått afasi.

Ny studie: Risk för mental ohälsa ökar efter covid-19

När ska man söka vård om man har svårt att prata?

Man kan ha svårt att hitta ord och prata även av andra orsaker än afasi. Men man ska söka vårt om man under en längre tid haft svårt att prata, läsa och skriva.

Man ska också söka vård direkt (för sig själv eller andra) om:

  • Man har svårt att finna ord eller man säger fel saker.
  • Man plötsligt har svårt att förstå vad andra säger.
  • Om det plötsligt blir svårt att läsa eller skriva.

Källor: Afasiförbundet, Vårdguiden 1177 Foto: TT

Utvald läsning