Vid den här åldern är vi som mest nöjda med oss själva

22 dec, 2019 
AvJohanna Bengtsson
Att åldras kan innebära olika känslor för olika personer. En ny studie visar vid vilken ålder som vi trivs bäst med att bli äldre och samtidigt trivs bäst med oss själva och våra liv.
Annons

Svenskarna blir mer nöjda med åldern ju äldre de blir, det visar en färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av telekomföretaget Doro. Efter att ha undersökt vilka parametrar som är viktigast för att känna sig nöjd med sin ålder – framgick det att en bra hälsa, högt självförtroende och att känna värdighet är det som avgör.

Resultatet visar att de som är äldst, 56–79-åringarna, är de som ger sig själva högst betyg på alla dessa punkter. Sju av tio seniorer är nämligen nöjda med sin ålder och känner stor värdighet inför sig själva.

Sifo-undersökningen visar även tydliga tecken på att de äldre har bättre självkänsla och självförtroende än de yngre, de känner sig mer omtyckta och kloka än vad yngre generationer gör. De känner sig också mer intressanta för sin omgivning och uppfattar att de blir mer inkluderade och respekterade i privatlivet än vad de yngre gör.

Vill krossa myt om åldrande

Även ur en ren hälsoaspekt skiljer sig de äldre mot de yngre. Fler än hälften (54 %) av 56–79-åringarna känner sig nöjda med sin hälsa, jämfört med 46 procent i åldersgruppen 35–55 år.

Recept.se Nyhetsbrev
Annons

– Äldre personer uppfattas idag som svaga och porträtteras ofta som överdrivet behövande, med sviktande självkänsla och hälsotillstånd. Det känns uppfriskande att vår undersökning visar på något helt annat – att de äldre faktiskt är nöjdare med sin ålder än yngre generationer, inte minst vad gäller både hälsa och självförtroende. Det är dags att ändra attityden kring åldrandet, då det uppenbarligen finns fördomar som är helt obefogade, säger Malin von Platen, marknadschef på Doro Sverige.

Påträngande känslor som stress, rädsla, ilska, avund, avsky och oro minskar med åren, och vi tycks få lättare att acceptera livets osäkerheter, på alla plan. Erik Wennström, är legitimerad psykolog och driver egen mottagning i Arboga. Han hjälper till att reda ut varför unga och äldre ser olika på åldrande.

Vad beror det här resultatet på, varför är äldre personer mest nöjda?

– En avgörande orsak är nog livserfarenheten i sig, att man varit med om mycket och kan blicka tillbaka på hur man hanterat olika situationer genom livet. När man känner igen olika känslolägen och reaktioner hos sig själv blir inte sådant som händer här och nu lika hotfullt och skrämmande. Man får en större motståndskraft mot yttre händelser, blir stabilare känslomässigt, säger .

Annons

I undersökningen intervjuades 1196 personer i åldern 16-79 år under 2019. 

Foto: TT  Källa: Sifo

Läs mer: 

Stresscoachen: Att inse att man åldras är också en stress

Ny studie: Svenskar känner sig 8 år yngre än sin ålder

5 sätt din kost behöver ändras med åldern

Annons