Varannan kvinna skadas av att föda barn – värst i Stockholm

Förlossningsskador är vanligare än många tror. När det gäller ändtarmsskador ökar de i hela landet. Värst är det i Stockholm, där nära var tjugonde mamma får en ändtarmsskada vid förlossningen.

Men många kvinnor dras också med gamla skador. I en svensk studie såg man att nästan varannan kvinna som fött barn vaginalt har fått av någon typ av störning. Det kan till exempel röra sig om urinläckage, framfall, avföringsläckage och sexuella störningar. I studien, som leddes av Maria Gyhagen, överläkare och forskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg, framgick det också att kvinnor går länge, ofta mer än fem år, med de här problemen innan de söker hjälp. Vissa av kvinnorna hade fortfarande besvär 20 år efter förlossningen.

– Unga kvinnor kan ofta kompensera en bristningsskada genom att använda andra muskler. Men med stigande ålder blir muskler och andra vävnader mindre starka och det är först då många kvinnor märker av besvären och söker hjälp, säger Jan Zetterström, läkare och chef för UltraGyn på Sophiahemmet i Stockholm.

Ett exempel på en sådan skada är framfall av livmoder och urinblåsa. Ungefär tio procent av alla kvinnor drabbas av framfall efter klimakteriet. Den vanligaste orsaken är just graviditeter och förlossningar, i synnerhet om man haft långdragna förlossningar och fött stora barn. Symtom är bland annat tryck- eller tyngdkänsla i underlivet, skav och sveda, obehag vid samlag, urinträngningar och blåskatarrsliknande symtom.

Jan Zetterström tycker att fler kvinnor borde få möjlighet att åtgärda sina förlossningsskador. Men viktigast av allt är att skadorna upptäcks – och helst repareras direkt vid förlossningen. Vid en svår bristning ska kvinnan direkt föras in på operation och sys. Tyvärr visar dock statistiken att många av dessa skador missas. Det finns ingen övre åldersgräns för att rätta till en skada, även femtioåriga kvinnor och äldre kan opereras och få bra resultat. Den operation som Sara Schesny till sist fick kallas sekundär sfinkterplastik och kan ge mycket bra resultat.

– Men vi kan inte alltid garantera att kvinnan blir hundraprocenigt återställd, säger Jan Zetterström.

Sedan en tid tillbaka finns också behandling med Solesta, en gel som injiceras i ändtarmens slemhinna och fyller ut den så att den sluter tätt.

– Det är en bra metod utan komplikationer. Enda nackdelen är att effekten inte är bestående och måste göras om när effekten avtar, säger Jan Zetterström.

Fakta förlossningsskador

• Att läcka gaser eller avföring är vanligt bland kvinnor som fött barn vaginalt. En vanlig orsak till läckage är att ändtarmens slutmuskel spricker sönder vid förlossningen. Det kan också uppstå skador i de nerver som går från bäckenbotten till musklerna. Det behöver inte vara en särskilt komplicerad förlossning för att man ska drabbas, men risken ökar om barnet är stort, om förlossningen påskyndas vid utdrivningsskedet eller om bäckenbotten inte skyddas när barnets huvud passerar ut.

• En annan vanlig skada är förslappning i slidan. Man kan även få ett framfall. Detta opereras inom landstinget. Hur lång väntetiden blir beror på var i landet man bor.

• Skadade blygdläppar kan göra att man får ont när man cyklar, idrottar eller rider, man kan få stora svullnader på blygdläpparna. Då finns det chans att få en operation inom landstinget.

Har du drabbats av en förlossningsskada

  • 42%Nej, jag födde barn utan komplikationer42%
  • 37%Ja, jag skadades under förlossningen – men har inte fått eller sökt hjälp37%
  • 21%Ja, jag skadades under förlossningen och har fått hjälp att bli återställd21%
Loading ... Loading ...

Av Susanna Hauffmann

Utvald läsning