Socialstyrelsen: Fetma är en riskfaktor vid corona

kvinna i sjukhussäng

På fredagen kom beskedet från Socialstyrelsen att man klassar fetma som en riskfaktor vid covid-19. I en utredning, som presenterades för regeringen, skriver man att personer med ett BMI över 40 räknas som riskgrupp när det kommer till coronaviruset.

”Rapporterade data talar för att kraftig övervikt och fetma är en oberoende riskfaktor för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Den viktnivå som förekommer i rapporter är BMI 40 och däröver,” skriver Socialstyrelsen i utredningen.
– Det är BMI över 40, alltså en ganska kraftig övervikt, som har noterats. Det är säkert så att det är en glidande skala och att det kan finnas en ökad risk även vid lägre grad av fetma, men det är BMI över 40 som vi har skrivit och det man ser i de publikationer som finns, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen och ansvarig för rapporten, till Sveriges Radio.

Är övervikt och fetma en riskfaktor vid corona?

Men fetma klassas ännu inte som en riskfaktor av Folkhälsomyndigheten. Så här säger dock statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Det är med hög sannolikhet sant att fetma är en riskfaktor.

Han menar dock att underlaget för att göra en bedömning hittills varit för litet och att den litteratur som finns om covid-19 inte tar upp fetma som en riskfaktor. Men det behöver inte betyda att det inte är det:

– Det kan bero på att  man har tittat på befolkningsgrupper där det inte finns så mycket fetma som vi har i vissa grupper i Sverige, säger Ander Tegnell.

Han säger att man ännu inte vet om fetma är kopplat till just en svårare form av coronainfektion, däremot vet man att överviktiga är en riskgrupp när de får intensivvård. Man verkar helt enkelt inte klara av den påfrestande behandlingen lika bra som normalviktiga.

– De är en konstant högriskgrupp inom intensivvården.

Så många med fetma intensivvårdas

Anders Tegnell säger att man idag inte vet hur stor andel av de intensivvårdade som är överviktiga eller lider av fetma. Folkhälsomyndigheten ska därför titta närmare på hur detta kan påverka covidsmittade och därefter uppdatera sin information.

I det svenska intensivvårdsregistrets siffror räknas fetma in i gruppen ”någon riskfaktor”. I siffror som uppdaterades den 16 april har 74 procent av de intensivvårdade ”någon riskfaktor”.

Däremot är ”extrem fetma” en egen riskkategori. Av de som intensivvårdats för covid-19 i Sverige är 2,7 procent av kvinnorna ”extremt feta”, mot 3,4 procent av de vårdade männen.

Så säger de nordiska länderna om BMI och corona

Enligt DN är det detta som gäller i våra grannländer:

Sundhetsstyrelsen i Danmarks säger att personer med svår fetma, med ett BMI mellan 35 och 40, är i riskgrupp för covid-19.

Folkhelseinstitutet i Norge skriver att ett BMI på 30 eller mer, kombinerat med viktrelaterade sjukdomar, kan medföra ökad risk för att bli svårt sjuk.

Institutet för hälsa och välfärd i Finland skriver att faktorer som generellt försämrar lungfunktionen, så som övervikt med BMI på över 40 kan öka hälsoriskerna för covid-19.

Foto: TT

Läs mer: 

Högt BMI kan ge svårare coronainfektion

Testa: Vilket BMI har du?

Här är de grupper som drabbats värst av corona i Sverige

Utvald läsning