Nya lagen: Här är förnamnen som får tummen ner

Namnreglerna har skräpts – här är några namn som inte fått godkänt i år.

Förra sommaren skärptes namnlagen. Numera räcker det att ett namn bedöms som olämpligt för att det inte ska godkännas. Namn ska till exempel inte vara vilseledande, ha extrem stavning eller väcka anstöt bland annat.

Det är Skatteverket som avgör vilka namn som uppfyller kraven.

Antalet ärenden som överklagas hos myndigheten har också ökat. Året före den nya lagen var det drygt 500 ärenden som överklagades. Under första året med den nya lagen, från juli 2017 till juni 2018, har den siffran ökat till drygt 640, skriver Sveriges Radio Halland. Några fall har överklagats så långt som till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Christoffer och Minna i Alingsås tillhör de som har gått hela vägen. När de fick en son förra året valde de ett namn från släkten.

Pojken skulle heta Tolle efter Minnas farfars smeknamn.

– Farfar stod mig väldigt nära, så det var väldigt, väldigt viktigt för mig, säger Minna.

Så föräldrarna skickade in namnen till Skatteverket för registrering. Namnen Ingvar och Stellan var okej – men tilltalsnamnet Tolle fick avslag.

Skatteverket byggde avslaget på att namnet Tolle skulle kunna medföra obehag för pojken och motiverade: ”Ordet Tolle är ett etablerat och allmänt känt skånskt dialektalt ord som betyder en klump eller korv med avföring”.

Fjällbacka, Bohuslän

Namnet är belagt sedan länge i Bohuslän som ett smaknamn för Thorleif. Bild: IBL

Gammalt smeknamn för Thorleif

Föräldrarna hade inte hört den skånska tolkningen förr och menar att det är självklart att de inte hade valt namnet i så fall. Men grejen är att namnet Tolle uttalas med kort o och det skånska uttrycket uttalas med å.

När de undersökte saken närmare fann de att det redan finns 39 män i Sverige som heter just Tolle. En undersökning som är enkelt gjord på Skatteverkets hemsida.

Den sista hade fått namnet godkänt så sent som fyra veckor innan de skickade in sin ansökan. Enligt Institutet för språk och folkminnen finns namnet dessutom belagt sedan äldre tid vilket framgår av uppgifter i bokserien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län.

– Det är ett gammalt smeknamn för Thorleif eller Thor, säger Minna.

Det här är efterforskningar som Skatteverket borde ha gjort innan de meddelade avslag, menar Christian.

I sin överklagan till Förvaltningsdomstolen i Göteborg ändrade makarna namnförslaget till Tholle och förklarade att namnet var viktigt för dem ur flera aspekter. Förutom kopplingen till Minnas farfar finns det en historisk anknytning till Bohuslän i namnet som Christoffer känner starkt för.

”Namnet är valt med kärlek, omsorg och historia”, skrev Christoffer och Minna i överklagan.

Tolle blev Thole

Efter att ha fått nej av skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten vände de sig Högsta Förvaltningsdomstolen. Där fick de dock ännu ett negativt besked. Det vill säga inget prövningstillstånd.

Under tiden som föräldrarna kontaktat myndigheter och forskat i namnet har sonen vant sig vid sitt tilltalsnamn. Han lystrar till Tolle med kort o och det är inga konstigheter med det.

Men frågan om dopet har med tiden blivit hetare och hetare. Pojken är snart ett år gammal.

Christian menar att Skatteverket bestämt sig från början eftersom de lagt fram argument efter argument för sin sak. Till slut skickade de in en lista med över 100 varianter på namnet med olika stavning. De fyra översta godkändes. Pojken får heta Thole.

– De förstod väl att jag inte skulle ge mig, säger Christian som JO-anmält myndigheten.

– Jag betvivlar att deras procedur gått rätt till från början.

Nya namnlagen

Fagra Skåne. Olika landsändar, olika tolkning. Bild: Jonas Forsberg / Naturfotograferna /IBL

Skärpta regler

Agneta Carlquist är verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Hon har inte tagit del av Christoffer och Minnas ärende tidigare och kände inte till det skånska uttrycket.

– Jag har inte varit så mycket i Skåne att jag gjorde den kopplingen. Men när man väl ser den är det svårt att godkänna ett sånt namn, säger Agneta Carlquist.

Det faktum att det redan finns folk som bär namnet räcker inte för ett medgivande.

– Det här med att det redan finns folk som bär ett namn är ingenting vi ska ta hänsyn till per se. Vi hade ju en äldre namnlag vars praxis blev ganska bred så att vi tillät nästan allt. Och det är mot den bakgrunden som den nya namnlagen har blivit mer skärpt. Vi har egentligen lättare att underkänna ett namn idag jämfört med den gamla praxisen.

Kan avslag/medgivande bli avhängigt vem som handlägger ärendet?

– I viss mån kan det ju bli det. Det är ju den första handläggaren som ska utreda och reagera på namnet.

Nu kollade föräldrarna själva upp namnet. Det borde handläggaren också gjort, anser de.

– För det barnet som det blev godkänt för så håller jag ju med om det.

Välkomnar prövning

Två namnärenden har gått hela vägen och fått prövningstillstånd i högsta domstolen. Det handlar om en svensk/kanadensisk familj som vill döpa sonen till Ford och en familj som ansökt om att sonen ska få heta en bokstav som förnamn.

Fords föräldrar hänvisar till de kanadensiska rötterna och att namnet går i släkten sedan tidigare. Skatteverket har dock meddelat avslag eftersom Ford, enligt deras mening, är att betrakta som ett efternamn.

Familjen som ville att sonen skulle heta två namn plus en bokstav fick nej eftersom Skatteverket ansåg att det ”inte är förenligt med svenskt namnskick”. Föräldrarna hävdar att bokstaven är viktig för dem och att pojkens bror redan fått samma bokstav som tredjenamn.

De här två ärendena kan bli vägledande.

– Det är bra att de tas upp. Eftersom lagen är ny finns det ju ingen praxis. Om vi tycker en sak och den enskilde tycker en annan sak så är det ju jättebra att det blir prövat, säger Agneta Carlquist.

 

Fakta/Den nya namnlagen:

Som förnamn får endast förvärvas ett namn som inte

1. kan väcka anstöt,

2. kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller

3. av någon annan anledning är olämpligt som förnamn.

T-Rex. Nya namnlagen

T-Rex är mäktigt men inget namn som tillåts. Bild: IBL

Prinsessan Leia, Stjärnornas krig

Prinsessan Leia (Carrie Fischer) i Stjärnornas krig. 2 263 kvinnor i Sverige heter Leia. Prinsessan är dock inte okej. Bild: IBL

Här är namnen som fått avslag:

Trollet

Papich

Prinsessan

Amiral

Snäckan

Kråka

Mysco

Tegnér

Anarquia, Anarkia

Pung

Think

Green

Jord

Knorren

Farmor

Pappa

Peculiar

Superfastjellyfish

T-Rex

Stormtass

Här är de populäraste namnen på nyfödda flickor (2017)

1. Alice 888

2. Alicia 675

3. Olivia 634

4. Ella 607

5. Ebba 594

6. Lilly 577

7. Astrid 572

8. Saga 569

9. Freja 568

10. Wilma 556

Här är de populäraste namnen på nyfödda pojkar (2017)

1.William 941

2.Oskar 896

3. Liam 823

4. Lucas 793

5. Oliver 765

6. Alexander 701

7. Elias 681

8. Hugo 670

9. Noah 654

10. Adam 613

Källa: Skatteverket

 

Läs mer:

25 unika bebisnamn att inspireras av

Trendiga namn – vilka var i topp när du föddes?

Märkliga svenska namn – här är de 10 värsta!

 

Utvald läsning