Ny studie: Dubbelt så många kan vara immuna – trots negativa antikroppstester

Frågorna kring antikroppar mot covid-19 har varit många – blir man immun, hur länge, och kan man få andras antikroppar för att bli frisk? Nu är de flesta läkare överens om att man kan få åtminstone ett visst skydd om man en gång varit smittad av coronaviruset SARS-CoV-2.

Nästa steg är nu att testa människor för att se om de har antikroppar, och därmed veta ut utspridd smittan verkligen är/har varit i landet, och hur pass långt i från en flockimmunitet vi kan tänkas vara. Enligt siffror från Werlabs har cirka 14 procent av de som låtit testa sig i Stockholm antikroppar. Rikssnittet ligger enligt dem på 10 procent.

Dubbelt så många har T-cellsimmunitet

Men nu visar en ny studie från Karolinska Institutet att betydligt fler än så kan vara skyddade. För även de som testats negativt för antikroppar kan ha så kallad T-cellsimmunitet. T-cellerna utgör en viktig del i immunförsvaret och är vita blodkroppar som hjälper till vid produktionen av antikroppar, och dessutom dödar infekterade virusceller.

– Våra resultat tyder på att ungefär dubbelt så många personer har utvecklat T-cellsimmunitet jämfört med dem som vi kan detektera antikroppar hos, säger Marcus Buggert som är biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, KI, i ett pressmeddelande.

Måste inte ha visat symtom på covid-19

I den nya studien har forskarna gjort analyser av prover från cirka 200 personer, där många haft milda eller inga symtom på covid-19. Proverna var både från inneliggande patienter vid Karolinska, och från patienter och deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar som i mars i år återvände till Stockholm efter sportlovsfirande i Alperna. Dessutom studerades friska blodgivare som lämnat blod under 2020 eller 2019 som en kontrollgrupp.

– En intressant observation var att inte bara individer med verifierad covid-19-sjukdom uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar. Dessutom hade ungefär 30 procent av blodgivarna som lämnat blod under maj 2020 covid-19-specifika T-celler; en siffra som är betydligt högre än vad tidigare antikroppstester har visat, säger Soo Aleman, överläkare på Karolinska Institutet.

Bland de patienter med svår covid-19-sjukdom utvecklades ofta ett starkt positivt T-cellssvar på proverna, och även ett antikroppssvar. Hos de som haft en mildare sjukdomsbild kunde man inte alltid upptäcka ett antikroppar, men trots detta visade många av dessa patienter ett tydligt positivt T-cellssvar.

Inte lika lätt att testa

T-cellsprover är mer komplicerade att utföra än de antikroppstester som görs på allmänheten i dagsläget, och de görs därför än så länge bara i speciella laboratorier.

– Det är nu av vikt att göra större och mer långsiktiga studier på både T-celler och antikroppar för att förstå hur långvarig immuniteten är och hur dessa olika delar av covid-19-immunitet hänger ihop, säger Marcus Buggert.

Studien har ännu inte referensgranskats och därför inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

Källa: Karolinska Institutet, Ny teknik   Foto: TT

Läs mer:

Nu börjar apoteken sälja antikroppstester till privatpersoner

WHO varnar: Få personer har antikroppar mot covid-19

Alla antikroppar är inte bra – och det är inte säkert att du blir immun

Redaktionens tips