Kvinnor som får barn vid högre ålder lever längre

Graviditet och barnafödande vid högre ålder är ofta förknippat med komplikationer, jämfört med om mamman är yngre. Men nu har forskare funnit ett samband mellan högre ålder på nyblivna mammor och ett längre liv.

Forskaren Aladdin Shadyab och hans team har genom en studie, publicerad i American journal of public health, kommit fram till att kvinnor som är över 25 år när de får sitt första barn löper elva procent större chans att leva till 90 års ålder, jämfört med kvinnor som är under 25 år när de blir mammor.

Studien visar också att chansen till ett långt liv är större för de kvinnor som har två till fyra barn, jämfört med dem som bara har ett.

– Med våra resultat förespråkar vi inte att kvinnor ska skjuta upp barnafödandet, hög ålder är trots allt förknippat med risker för både mamman och barnet. Studien ger däremot en bra grund för fortsatt forskning för att ta reda på hur stor betydelse reproduktion har för kvinnors livslängd, säger Aladdin Shadyab till Time.

Källa: Time Foto: Shutterstock

Utvald läsning