Extremt trött? Det kan bero på gluten

Extremt trött? Det kan bero på gluten

Ungefär 50 000 personer i Sverige har diagnosen glutenintolerans, celiaki. Men forskarna beräknar att det finns åtminstone 100 000 personer till som har sjukdomen utan att veta om det.

– Symtomen kan komma smygande så långsamt att personen egentligen aldrig uppfattar att han eller hon är sjuk. De kan dessutom vara oerhört diffusa vilket gör att man kanske inte tänker på sjukdom. Är man trött tänker man inte alltid i första hand på glutenintolerans, säger Anna Myléus, läkare och doktor på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Risken med dessa vaga symtom är att man vänjer sig vid att ständigt vara trött och må lite dåligt. Vissa kanske rentav tror att man är sådan som person. I själva verket kan det alltså röra sig om en missad glutenintolerans – och det betyder att man går omkring med en kronisk undernäring.

Är symtomen mer diffusa när sjukdomen uppkommer senare i livet?

– Det verkar så, men även bland barn kan det vara diffust, säger Anna Myléus.

Vad som orsakar glutenintolerans är inte helt fastslaget, men det krävs att man har en ärftlig benägenhet för sjukdomen.

– Men det hittar man hos en relativt stor del av befolkningen, åtminstone 25 procent, och eftersom majoriteten av dessa personer inte får celiaki så krävs något mer för att man ska bli sjuk. Troligen spelar ytterligare gener och miljöfaktorer en roll. Men det behövs mer forskning, speciellt om varför en vuxen person som tålt gluten stora delar av livet plötsligt utvecklar glutenintolerans, säger Anna Myléus.

Det här är glutenintolerans – och så yttrar det sig

– Vanligaste symtomen är trötthet, nedstämdhet, diarré, gaser och buller i magen, viktnedgång, blodbrist med järnbrist, brist på vitaminerna B12 och folsyra, blåsor i munnen och värk i skelettet.

– I en studie som gjorts bland Celiakiförbundets medlemmar, rapporterade 62 procent trötthet som ett av sina symtom.

– Hos dem som har glutenintolerans skadar gluten tarmluddet i tunntarmen. Det gör att näring inte kan tas upp på ett normalt sätt. Gluten finns i sädesslagen vete, råg och korn.

– Ett enkelt blodprov visar om man har förhöjd känslighet för gluten. Finns det förhöjda markörer tas ett prov från tunntarmen för att diagnosen ska kunna ställas.

– Infektioner kan ibland vara det som ”triggar” i gång intoleransen. Ett exempel är att man får en magsjuka som inte går över och som senare blir till en glutenintolerans.

– Sjukdomen behandlas med glutenfri kost.

Av Ann-Cathrine Johnsson

Bild Thinkstock

Utvald läsning