Studie: Okända symtomet kan vara det första tecknet på covid-19

kvinna som kliar sig på armen
7 saker vi vill njuta av efter corona
Slå på ljud

Coronaviruset påverkar många, och vitt skilda, organ i kroppen. Detta trots att det i första hand är en luftvägssjukdom.  Utslag på tårna är bara ett av de märkliga symtom man kan få av coronaviruset. Så kallade ”covid-tår” eller ”corona-tår” drabbar framför allt barn och unga.

Men det är inte bara barn och ungdomar som drabbas av hudbesvär vid covid-19. Även vuxna kan få utslag – och inte bara på tårna utan även på andra ställen på kroppen också. Det visar forskning.

De här symtomen från huden kan vara covid-19

Det tre vanligaste symtomen på covid-19 är feber, ihållande hosta och luktbortfall. Men i en stor, brittisk studie såg man att 8,8 procent av de som testat positivt för coronaviruset också hade röda hudutslag, klåda och ibland även blåsor. Enligt andra studier får uppemot 20 procent av de coronasmittade någon slags hudproblem.

Utslagen kan se ut på många sätt: ibland påminner de om nässelfeber och vattkoppor. Andra har fått svullnader på läppen som påminner om en allergisk reaktion, medan vissa får klåda i handflatorna eller på fotsulorna. Ofta håller hudproblemen i sig långt efter att själva infektionen har läkt ut.

Utslag kan vara det första tecknet på corona

I den nya studien såg man också att hudutslag var det första symtomet på covid-19 hos 17 procent av de smittade. Hos 21 procent var hudutslag det enda symtomet på att de hade smittats.  Det kan därför vara lätt att missa covidinfektion hos personer, om man bara tittar på de klassiska symtomen som feber och hosta, säger forskarna.

De menar att hudutslag bör finnas med på listan över vanliga symtom vid covid-19 – det kan göra det lättare att hitta smittade som annars hade missats.

Att huden påverkas kan bero på att de blodkärl vi har i huden delvis blockeras när vårt immunförsvar bekämpar viruset. Utslagen är alltså inte orsakade av viruset självt, tror forskare.

Foto: TT

Läs mer: 

7 tecken på att du har haft covid-19 utan att veta om det

Jessica Almenäs om stora problemen efter corona

Så skiljer sig första symtomen vid corona och vanlig influensa

Utvald läsning