13 oväntade symtom vid coronainfektion

Kvinna i soffa som ser bekymrad ut.

6 tips för att öka ditt välmående i pandemin
Slå på ljud

Alla som smittas av corona får inte de typiska symtomen hosta, feber och andnöd. Vissa får nästan inga symtom alls, medan andra kan få helt andra symtom, antingen tillsammans med de vanligaste symtomen eller utan. Ett sådant symtom som verkar vara vanligare än man trott är symtom från mag-tarmkanalen, till exempel illamående och diarré.

Magbesvär kan vara enda symtomet på covid-19

Enligt vissa rapporter drabbas en av tio smittade av någon typ av magbesvär, ofta tillsammans med de vanliga symtomen hosta, feber och andnöd. Men det gäller inte alltid. Man tror att 3 procent av de som smittats av corona enbart får magbesvär. Siffror från världshälsoorganisationen WHO visar att 5 procent av de smittade rapporterar illamående och siffror från Kina pekar på att runt 3 procent får diarré. Många forskare tror dock att siffran är mycket högre än så, kanske så hög som varannan smittad.

Coronaviruset: Blåa läppar kan vara covid-19

Hos vissa personer kan en coronainfektion yttra sig som en känsla av obehag och en allmän sjukdomskänsla, ibland även med förvirring och trötthet. Framför allt verkar det gälla äldre personer. Amerikanska Centers for Disease Control and Prevention uppmanar personer med förkylningssymtom som plötsligt även drabbas av förvirring, som har svårt att vakna på morgonen – eller som har fått en blåaktig färg på läpparna, att söka hjälp. Blåa läppar kan vara ett tecken på syrebrist i blodet. Även ”pink eyes”, en inflammation i ögats bindehinna, har setts bland coronasjuka. Tillståndet gör ögonen blodsprängda.

Värk i kroppen och frusenhet eller frossa är vanligt inte bara vid vanlig influensa, det kan också vara tecken på en coronainfektion. I studier, bland annat från WHO, har 11 procent av alla coronapatienter rapporterat frossa som symtom, och 14 procent hade ont i kroppen. Man tror att de här symtomen kan vara tidiga tecken på att man håller på att bli sjuk – eller på att man bara har fått en mild infektion. Även om man bara känner av frossa och värk i kroppen bör man stanna hemma och se hur det utvecklar sig, rekommenderar läkare.

Kan man ha yrsel vid corona?

Två andra symtom som är vanliga vid en virusinfektion är huvudvärk och yrsel. Av de som har haft covid-19 får cirka 8 procent huvudvärk, enligt den medicinska tidskriften The Lancet. Yrsel har också rapporterats, men det verkar inte vara lika vanligt vid covid-19.

Sent i sjukdomsförloppet verkar många även tappa lukt– och smaksinnet. I en tysk studie beskriver två tredjedelar av de smittade att de tappat både smak och lukt i flera dagar.

Men det finns också symtom som inte är lika vanliga vid covid-19 som man tidigare trott. Bara en minoritet av de som drabbas av covid-19 får symtom som nästäppa och rinnande näsa, enligt WHO. Nysningar kopplas inte ihop med coronainfektion alls. Nyser man mycket är sannolikheten långt större att man istället har en vanlig förkylning eller är allergisk.

Foto: TT

LÄS MER:

Hela familjen drabbades av corona: Alla fick olika symtom

Tidiga tecken på corona – nya symtom har upptäckts

Barn med coronavirus har andra symtom än vuxna: ny studie

Senaste nytt om Corona i Sverige, och i världen:

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

Mer om hur corona-spridningen ser ut i världen, varför fler män än kvinnor drabbas av covid-19 och om symtom, skydd och riskgrupper hittar du i vår samling av artiklar om coronaviruset.

Läs allt om coronaviruset här

Utvald läsning