Därför får vi så olika symtom när vi smittas av coronaviruset

äldre person på sjukhus, coronaviruset

Symtomen på coronasmitta är långt ifrån samma hos olika individer. Och de slår olika hårt: Små barn verkar till exempel inte påverkas nämnvärt, medan äldre riskerar att få en allvarlig, och ibland livshotande, infektion. Men det finns också unga och friska personer som hamnar på intensiven efter att ha smittats av viruset – och äldre som klarar sig. Frågan är varför ett och samma virus påverkar oss så olika?

Varför drabbas vi olika hårt av corona?

  • En teori är att det handlar om hur mycket virus man utsätts för. Ju mer virus, desto svårare infektion, är tesen.  Det är också förklaringen till att så många italienska läkare har avlidit i covid-19, menar den italienska läkarorganisationen FNOMCeO. Många av de avlidna läkarna var äldre och arbetade som familjeläkare. De hade inte alltid  tillgång till skyddsutrustning.

– Ju större virusangrepp, desto större risk att din kropp inte klarar det, säger Giovanni Leoni, vice ordförande FNOMCeO, till SVT Nyheter.

Jan Albert, professor i smittskydd, håller delvis med, men säger att det inte är bevisat att stora mängder av viruset ökar risken för en svårare sjukdom.

– Men det är biologiskt ganska rimligt att tro att hög dos kan leda till allvarligare sjukdom, säger han till SVT Nyheter.

  • En annan förklaring är att vi helt enkelt har olika genetiska förutsättningar att svara på en infektion. Enligt Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet, blir vissa sjukare än andra rent generellt, till exempel i en vanlig förkylning. En del kan känna sig rejält dåliga av att ha 38 graders feber, medan andra kan jobba vidare trots febern.

– Alla har någon kompis eller arbetskamrat som ofta är förkyld, medan andra kompisar aldrig är sjuka. Vi har en variation mellan individer från början, som är nedärvd, säger han till Expressen.

  • Han tror också att vissa av oss redan kan ha haft någon annan typ av coronainfektion. Det finns nämligen fyra, äldre coronavirus som har cirkulerat länge bland människor. Det kan ha gett framför allt medelålders personer ett viss skydd även mot det nya coronaviruset.

– Runt 30 procent av alla förkylningar hos barn orsakas av dessa fyra coronavirus. Därför tror vi att medelålders personer, som har haft andra coronavirus tidigare, har en viss immunitet. Tesen är att antikroppar som vi fick som unga kan ge ett partiellt skydd mot det nya coronaviruset, säger han.

Vad är cytokinstorm?

  • När det gäller unga och friska som blir svårt sjuka i covid-19 kan orsaken istället vara ett överaktivt immunförsvar. När man får in ett okänt virus i kroppen reagerar immunförsvaret med att bilda så kallade cytokiner. De fungerar som en signal till cellerna att attackera viruset. När viruset inte längre är ett hot, ska signalerna avta. Men ibland reagerar immunförsvaret fel och fortsätter skicka ut en storm av cytokiner.

–  Cytokinstormen påverkar blodcirkulationen och patienterna får hög feber och ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, säger Petter Brodin, läkare vid Karolinska institutet som forskar på människors immunsystem, till SVT Nyheter.

Cytokinstormen kan bryta ut tio till tolv dagar efter det att man blivit sjuk i en virusinfektion. Ofta är det just unga och friska personer som har fått en  överdriven reaktion från immunförsvaret, bland annat sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det misstänks hänga ihop med att de utsätts för högre smittdoser av coronaviruset.

  • När det gäller äldre tror man däremot att anledningen till att de drabbas hårdast tror man beror på att de sedan tidigare har ett svagare immunförsvar mot alla infektionssjukdomar. Immunförsvaret försvagas med ålderns och det ökar risken för en mer långdragen covid-19 infektion.

Foto: TT

Läs mer: 

Kan jag få coronavirus av lösviktsgodis? Så här säger Livsmedelsverket

Folkhälsomyndigheten: Munskydd kan hjälpa mot coronaviruset

Nya uppgifter: 4 av 5 coronasmittade har INTE symtom