Därför är det bra om ditt barn suger på tummen

Barn som suger på tummen löper sannolik mindre risk att utveckla allergi senare i livet. Forskare dokumenterade snuttvanorna hos cirka 1 000 barn, där man noterat om barnet sög på tumme eller hade som vana att bita på naglarna. Sedan följdes barnens hälsostatus upp vid 13 samt 32 års ålder via ett så kallat pricktest. Nära hälften, 49 procent, av 13-åringarna som varken sugit på tumme eller varit nagelbitare hade då utvecklat minst en allergi. Motsvarande siffra bland de barn som hade någon av vanorna var 38 procent och bland de deltagare som både använt tumme och bitit på naglar var andelen 31 procent. Ett resultat som höll i sig när gruppen kontrollerades vid 32 års ålder.

Studien stödjer teorin om att tidig exponering av mikroorganismer minskar allergirisken, men forskarna tycker inte föräldrar bör uppmana barnen att suga på tumme eller bita på naglar om vanan inte finns där naturligt.

Källa: Dagens Medicin

 

 

 

Utvald läsning