60 är det nya 30 - här är anledningen

Medelåldern har tidigare definierats som personer mellan 30 och 60 år. Men ny forskning från England påstår att människor i västvärlden inte når medelåldern förrän de fyller 60 år.

Vi är alltså unga i samhällets ögon till och med 59 års ålder och befinner oss i medelåldern fram tills dess att vi fyller 75 år, då du i samhällets ögon börjar räknas som äldre.

Anledningen till forskarnas förändrade definition av medelåldern är att människor i snitt lever betydligt längre i dag jämfört med tidigare i historien. Dessutom är en 65-årig person numera både friskare och mindre beroende av andra.

– Vilka personer vi anser är gamla förändras över tid, och det kommer att behöva fortsätta förändras i samma takt som människor lever längre. För 200 år sedan skulle en 60-åring ha setts som väldigt gammal. En 60-åring i dag befinner sig i medelåldern, säger Sergei Scherbov, World Population Program Deputy Director, till The Telegraph.

Av Margareta Gotthardsson, femina.se

Bild Thinkstock