Kan covid-19 leda till diabetes?

Ung tjej i öppen jeansskjorta kniper tag i magen och ger sig själv en spruta.
5 tidiga tecken på diabetes
Slå på ljud

Att personer med diabetes typ 1 och diabetes typ 2 tillhör riskgrupperna för att få svår covid-19 är ingen nyhet. Nu finns även tecken på att covid-19 kan leda till att man får diabetes 1, eller möjligen en helt ny variant av diabetes som måste behandlas med insulin.

Allt bygger på ett fall i Tyskland plus att fler än vanligt har diagnosticerats med insulinberoende diabetes under pandemin.

Kan covid-19 leda till diabetes typ 1?

Fallet i Tyskland handlar om en 19-årig patient som testades positivt för coronavirus i vintras. Han hade inga symtom, men fem till sju veckor efter smittillfället lades han in på sjukhus, Han hade gått ner 12 kilo i vikt på några få veckor, behövde ständigt kissa och hade ont i vänster sida av överkroppen. När man testade hans blodsockernivåer var de fyra gånger högre än normalt.

Allt tydde på att han drabbats av diabetes typ 1, men när han testades för det stämde inte resultaten in på den diagnosen.

Ger covid-19 en helt ny form av diabetes?

Experterna började misstänka att han drabbats av en helt ny typ av insulinberoende diabetes. Men de kunde inte vara säkra på det, och inte heller på om sjukdomen var en följd av covid-19.

Efter att forskare följt 19-åringen tror de att de kan förklara varför covid-19 kan leda till en ny form av diabetes.

Varför kan man få diabetes av covid-19?

Forskarna tror att coronaviruset skadar betacellerna i bukspottskörteln som reglerar och frisätter insulin. En process som liknar det man tror sker vid diabetes typ 1: Att immunförsvaret ger sig på friska celler efter en virusinfektion. Allt detta redovisades i Nature Metabolism i början av september.

Att det verkar finnas en koppling mellan covid-19 och nya fall av insulinberoende diabetes, plus att många som redan är sjuka i diabetes får svåra komplikationer efter att ha drabbats, har gjort att diabetesforskare från hela världen reagerat. För någon månad sedan skapades därför ett internationellt register. Allt för att få större kunskap om ett eventuellt samband mellan covid-19 och diabetes – och vad man kan göra åt det.

Samtidigt talar en ny studie vid University of Florida emot att covid-19 förstör insulinreglerande celler. De forskarna hittade inget tecken på det när de studerade bukspottskörtlarna hos 36 personer som avlidit i covid-19.

Vilka är riskgrupperna vid covid-19?

Många av de som fått ett svårt sjukdomsförlopp i covid-19 och dött har haft en rad bakomliggande hälsoproblem. Förutom diabetes räknas en rad andra hälsoproblem som riskfaktorer: bland annat hjärt- och kärlsjukdom, försämrad njurfunktion, fetma, neurogiska sjukdomar som påverkar andningen, att ha genomgått en transplantation och cancerpatienter under behandling. Största riskfaktorn är dock hög ålder, enligt Socialstyrelsen.

Källor: webMD och nature metabolism

Foto: TT

Läs mer:

Så känner du igen de okända typerna av diabetes

Så påverkar coronavirus kroppens olika organ

Så stor är risken att dö i covid-19 i olika grupper

Utvald läsning