Coronavaccin och allergi – det här gäller

Någon blir vaccinerad i armen
Här är de vanligaste allergierna
Slå på ljud

Precis som andra vaccin kan även coronavaccin ha biverkningar. Vanligast är smärta, ömhet och rodnad kring stickstället för vaccinationen. Man kan också bli trött och få värk i huvud, leder och muskler.

Hittills har få allvarliga biverkningar av vaccinet rapporterats in till Läkemedelsverket. Man vet ännu inte säkert om de som har inrapporterats verkligen orsakats av vaccinen.

Vilka svåra allergiska reaktioner kan man få av coronavaccinet?

Bland de allvarligare biverkningarna i Sverige finns en person som drabbades av ansiktsförlamning och en som fick en kraftig allergisk reaktion.

I dag finns det två godkända vacciner i Sverige: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) och COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna Biotech.

Båda är så kallade mRNA-vaccin. Enligt SFFA, Svenska Föreningen För Allergologi, får 1 person på 100 000 svåra allergiska reaktioner av de båda vaccinen. Man vet ännu inte säkert vad det är som orsakar reaktionerna men ett misstänkt ämne är PEG, polyetylenglykol.

SFFA har nu kommit med nya riktlinjer för vaccination med de båda godkända vaccinerna. Här är det som gäller:

De här grupperna ska bevakas extra noga vid coronavaccinering

  • Alla vaccinerade ska stanna kvar i minst 15 minuter efter vaccination. Detta för att man ska kunna fånga upp eventuella svåra allergiska reaktioner.
  • Den som har haft en svår allergisk reaktion mot födoämnen, insektsstick eller latex ska stanna kvar minst 30 minuter efter vaccination. Det ska finnas möjlighet till akutbehandling. Med svår allergisk reaktion menas att man har fått söka hjälp på akutmottagning eller att man har blivit inlagd.
  • Den som har haft en svår allergisk reaktion på tidigare vaccin eller annat injicerat läkemedel: Här ska läkare bedöma om nyttan med vaccination mot covid-19 är större än risken. Vaccinering bör i så fall ske på sjukhus eller specialistklinik med möjlighet till mera avancerad sjukvård.
  • Den som tidigare har haft en svår allergisk reaktion mot PEG eller polyoxyl 35 rincinolja ska tills vidare inte vaccineras mot covid-19.

Riktlinjerna kommer att uppdateras, bland annat om och när nya vaccin godkänns.

Foto: TT

Utvald läsning