Experterna: Så mycket smittar personer utan symtom

sjukvårdspersonal

De senaste dagarna har många av diskussionerna kring coronaviruset handlat om huruvida man kan ha covid-19 utan att uppvisa några symtom. Och om dessa personer i sin tur kan smitta andra.

Hur många har corona utan symtom?

Frågan fick ännu mer fart när hälften av alla anställda på en sjukhusavdelning på Linköpings Universitetssjukhus testades positivt för covid-19, flera av dem utan att visa eller känna av några symtom.

Detta kommenterade så här av statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Spridningen i samhället sker utan att vi ser den alls. Det kan vara upp till nio av tio som kanske inte har så mycket symtom som syns.

Personer som bär på viruset och är symtomfria kallas för asymtomatiska fall.

Kan symtomfria personer sprida corona?

Exakt hur pass smittsamma de symtomfria personerna är vet man inte, då det saknas utbredd forskning på det.

WHO skriver i en sammanställning att även om dessa fall finns, så ligger de inte bakom någon större spridning av viruset. Det kan alltså finnas den här typen av smitta, men den anses inte vara omfattande.

Anders Tegnell presenterade under onsdagens presskonferens för första gången en siffra på detta. Han hänvisade då till en studie som visar att personer utan symtom står för ungefär 6–8 procent av all smitta av coronaviruset.

Dessa personer står alltså inte för en särskilt stor del av smittspridningen.

Forskare menar att dessa ”anonyma smittbärare” inte är lika smittsamma som personer som insjuknat med allvarliga symptom. De uppges vara drygt hälften så smittsamma, rapporterar Svenska Dagbladet. Men de ger lika allvarliga infektioner, enligt forskarna.

Foto: TT

Nya uppgifter: 4 av 5 coronasmittade har INTE symtom

Därför får vi så olika symtom när vi smittas av coronaviruset

Här är Anders Tegnells största bekymmer just nu

Senaste nytt om Corona i Sverige, och i världen:

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

Mer om hur corona-spridningen ser ut i världen, varför fler män än kvinnor drabbas av covid-19 och om symtom, skydd och riskgrupper hittar du i vår samling av artiklar om coronaviruset.

Läs allt om coronaviruset här

Redaktionens tips