Corona: 8 saker du behöver veta om viruset!

Coronavirus - hur dödar man det och hur skyddar vi oss?

Vilka är symtomen på coronavirus och vad ska jag göra om jag uppvisar dem?

Enligt folkhälsomyndigheten är de symtom som hittills rapporterats från folk som blivit sjuka i COVID-19 till följd av coronaviruset följande:

 • Feber
 • Hosta
 • Andningsbesvär och trånga luftvägar
 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

De som blir allvarligt sjuka får bland annat andningssvårigheter och lunginflammation.

Känner du dig sjuk? Stanna hemma. Detta är det absolut viktigaste för att undvika vidare smittspridning. Det är också väldigt viktigt att man inte uppsöker vård utan först kontakta antingen 1177 eller det nationella informationsnumret för coronaviruset, 113 13.

Skyddar munskydd mot coronaviruset?

Munskydd har sålt slut på apotek och online har bland annat Blocket och Tradera fått gå in och stoppa försäljningen av munskydd till ockerpriser.

Detta trots att experter och myndigheter upprepade gånger meddelat att munskydd på intet sätt skyddar mot coronaviruset om man inte redan är smittad. För den som redan är sjuk kan det delvis begränsa vidarespridning, men det är inget fullgott skydd. Stanna istället hemma om du upplever att du är sjuk.

Bakteriologen och överläkaren Agnes Wold har tidigare sagt att munskydd ger en falsk känsla av säkerhet och inte filtrerar luften. De är snarare till för att skydda patienter under operationer så att inte exempelvis hår faller ner i öppna sår.

Agnes Wold menar att det är bättre att hålla sitt avstånd och att andas med näsan, som är effektiv på att plocka upp partiklar och droppar från luften och rena den.

Kan man få coronaviruset flera gånger eller blir man immun?

För vanlig influensa gäller generellt att immuniteten gäller om man inte smittas mer än en gång under samma influensasäsong. Det är ännu inte belagt att man blir immun från COVID-19 om man redan blivit smittad. Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör är inte immunitet ett mål – och de vet inte hur långvarig immuniteten är.

Det finns exempel på patienter som friskförklarats och sedan testat positivt igen – men man är ännu osäker på om detta berott på att patienterna friskförklarats för tidigt eller om det är så att man kan smittas mer än en gång.

Vad innebär gruppimmunitet eller flockimmunitet?

Med grupp- eller flockimmunitet menar man att en så pass hög andel av befolkningen är immuna att viruset inte har någon mer att infektera. Genom att så många som möjligt blir immuna kan man stoppa smittspridningen rejält – men det gäller att folk blir immuna under kontrollerade former.

Vilka är riskgrupperna för coronavirus?

För de allra flesta är viruset inte direkt farligt utan man drabbas av luftvägssymtom som går över av sig själva. Det finns dock särskilt utsatta grupper i samhället som bör vara extra försiktiga och som förtjänar att resterande samhället går samman och visar solidaritet genom att inte exponera dem för sjukdomen.

Riskgrupperna det handlar om är främst två:

 • Äldre

De som drabbats hårdast är äldre över 80 år gamla, enligt statsepidemolog Anders Tegnell. Han menar att vi måste skydda de äldre eftersom man internationellt sett att ålder är den främsta indikatorn för hur sjuk man blir.

 • Personer med underliggande sjukdomar

Enligt Folkhälsomyndigheten har en kinesisk studie visat att folk med underliggande hälsobesvär är mer drabbade än andra. Sjukdomsbesvären man hittills kunnat peka på som riskgrupper är:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Lungsjukdom
 • Cancer
 • Diabetes

Varför är äldre speciellt utsatta av coronaviruset?

Av dödsfallen i Italien var medelåldern 81 år, men i två tredjedelar av fallen hade patienterna minst tre av de underliggande sjukdomarna nämnda ovan. En annan anledning till varför äldre är speciellt drabbade är att immunförsvaret efter 75 års ålder rasar i effektivitet.

Underliggande sjukdomar blir dessutom allt vanligare desto längre upp i åldrarna vi kommer. Detta beror på att våra celler är mer benägna att återskapas på farliga sätt.

Tvål eller handsprit – vad skyddar bäst mot coronavirus?

Tvål och vatten är det absolut mest effektiva sättet att motverka virus. Detta eftersom tvålen bryter ner virusets membran och får bakterierna att lossna från händerna. Sedan sköljer du bort det oskadliggjorda viruset med vatten.

Anledningen till att handsprit inte är lika effektivt är just för att du inte sköljer av händerna efteråt så oskadliggjorda bakterier försvinner ner i avloppet. Handsprit är dock effektivt, om det innehåller över 60 procent alkohol, och du inte har tillgång till rinnande vatten.

Varför är det endast en rekommendation att skolorna stängs på grund av coronaviruset?

Enligt Agnes Wold är anledningen till varför regeringen endast kan rekommendera att skolorna stängs att skolan, precis som sjukvården, i Sverige är lite speciell.

– Inte ens i krig kan regeringen bestämma över sjukvården eftersom vi har ett regionalt självstyre. Jag tror att samma sak gäller för skolorna, varje kommun bestämmer själv, säger överläkaren.

Kortfattat kan man säga att regeringen kan ge en rekommendation på nationell nivå, men skolorna faller under kommunernas lokala självstyre.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Vox.com, Demokratiskolan

Av Marcus Alm
Foto: TT

LÄS MER:

Agnes Wold avlivar 5 myter om corona: ”Trams”

Senaste nytt om Coronaviruset:

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

Vad är status på smittspridningen, varför är viruset farligare för män än kvinnor och vad är skillnaden mellan vanlig influensa och corona? Här har vi samlat alla artiklar om coronaviruset.

Läs allt om coronaviruset här

Redaktionens tips