HuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig matPollenallergi

Borttagna halsmandlar kan öka risken för flera sjukdomar

11 jul, 2018 
Att ta bort halsmandlarna kan göra gott – men också föra med sig risker.
Omkring 7000 barn opererar tonsillerna varje år – nu visar en ny studie att operationen kan ge negativa följder längre fram.
Annons

Har du eller någon du känner opererat bort tonsillerna, eller halsmandlarna, som barn? Då kanske du löper ökad risk att drabbas av andra problem, visar en ny internationell studie.

Data från över en miljon danska barn studerades, och man kom fram till att risken för att drabbas av sjukdomar i övre luftvägarna, som rinit och bronkit, ökade för de barn som fått tonsillerna bortopererade.

Läs också: Ökad risk för astma hos barn – om mormor rökte

– Den studien är intressant och välgjord och pekar på att operation kan ha effekt på andra sjukdomar senare i livet. Det beror förmodligen inte på att vävnaden är borttagen utan på att en funktion i immunsystemet har förändrats, säger Joacim Stalfors, specialist inom öron-näsa-halskirurgi och registerhållare för det svenska tonsilloperationsregistret.

Många fick astma

Av barnen som studerades hade 60 000 opererat halsmandlarna eller de adenoida körtlarna i näsan, samtliga innan nio års ålder. Forskarna jämförde sedan patientregister från 10-30 år efter ingreppet för att se hur ofta de opererade barnen fick dessa diagnoser jämfört med icke-opererade.

Annons

För att konkretisera riskökningen använde forskarna enheten Numbers Needed to Harm (NNH) – alltså hur många operationer som krävs innan någon får en negativ biverkning. För astma blev siffran 40 – alltså får i snitt var 40:e opererat barn astma efter operationen. En betydligt mer ovanlig påföljd är lungsjukdomen KOL – där blev NNH 349.

Läs också: Att växa upp med katt kan minska risken för astma

I Sverige opererar omkring 7 000 barn årligen sina tonsiller eller adenoider, men tillvägagångsättet här och i Danmark skiljer dig en del åt, då man i Danmark ofta tar bort hela mandeln.

– Här klyver vi oftast halsmandeln och tar bort den vävnad som sticker ut och täpper till svalget, så kallad tonsillotomi. Det gör att de danska resultaten är svåra att generalisera till Sverige, säger Joacim Stalfors.

Rökning kan påverka

Han tycker också att man måste ställa risken mot nyttan, då operationen görs av en anledning, som ofta är att barnet ska slippa återkommande infektioner, snarkning eller sömnapné.

Forskarna tog även hänsyn till andra faktorer, som högt blodtryck, diabetes, födelsevikt och socioekonomiska markörer – men inte till om barnen själva eller deras föräldrar rökte, vilket kan vara av stor betydelse när det handlar om lung- och luftrörssjukdomar.

Läs också: Astma: Parasiter kan vara botemedlet

Källa: Dagens Medicin  Foto: IBL

Annons