Är 5G-strålning farligt? Det här är vad vi vet

23 apr, 2020 
Är strålningen från de nya 5G-masterna verkligen säker för hälsan? Här har vi samlat vad vetenskapen, myndigheterna och motståndarna säger om saken.
Annons

I och med coronavirusets spridning har frågorna kring den nya generationens mobilnät, 5G, ökat. Det grundar sig i att det började spridas konspirationsteorier om att viruset med flit skulle ha släppts ut i Wuhan, Kina, för att dölja skadorna befolkningen skulle ha fått av sina nya 5G-master.

Andra menar att strålningen från masterna gör att viruset sprider sig snabbare, genom att göra människor mer mottagliga för den. Till exempel har boxningsstjärnan Amir Khan i en video hävdat att coronaviruset är skapat av människan för ”att testa de nya 5G-masterna”.

Det har gått så långt att master har bränts ner, bland annat i Storbritannien, och arbetare som jobbat med masterna har attackerats.

Men kritiken mot 5G-teknologin har funnits längre än coronaviruset.

Propaganda om 5G-strålning

En av de största motståndarna till 5G i Sverige är lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen. Gruppen utsågs till Årets förvillare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning, ”för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk”.

Annons

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten har fått gå ut och dementera gruppens påståenden om strålning, då de till exempel kontaktat förskolor och avrått dessa från att använda sig av wifi på grund av påstådd strålfara.

Strålskyddsstiftelsens VD Mona Nilsson skriver i en debattartikel i tidningen Kurera om sin bild av 5G:

”I Sverige gäller fortfarande gränsvärden som enbart skyddar mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att du värms upp med en grad. Detta trots att forskningen nu bevisat att betydligt lägre nivåer orsakar cancer, DNA-skador, neurologisk påverkan och skadad reproduktion.”

5G-master och cancer

Och just uppvärmning är den vetenskapligt etablerade effekten av strålning vid den här frekvensen, enligt Institutet för miljömedicin, Enheten för Epidemologi och Karolinska Institutet. Radiofrekvens, som 5G är, är icke-joniserande strålning, vilket innebär att den inte är tillräckligt stark för att kunna skada vävnader i kroppen. Energin som tas upp av kroppen omvandlas istället till värme. Men där skyddas vi väl av de referensvärden som finns, som ser till att den här värmen inte blir skadlig.

Recept.se Nyhetsbrev
Annons

Det här är vad vi vet i dagsläget, enligt en rapport från dessa:

  • Det finns inte vetenskapligt stöd för att låga nivåer RF-exponering (radiovågor), t.ex. i samband med mobiltelefoni eller annan trådlös kommunikation orsakar symptom (”elöverkänslighet”).
  • Det finns vetenskapligt stöd för en ”nocebo” effekt – förväntanseffekt.
  • Det är inte vetenskapligt etablerat att låga nivåer RF-exponering orsakar cancer – ett fåtal studier antyder detta, men man kan inte utesluta andra förklaringar, som systematiska fel eller slumpmässig variation.
  • Det finns inte vetenskapligt stöd för effekter på andra hälsoutfall vid låga exponeringsnivåer (under referensvärden).

– Majoriteten av forskare, institutioner som WHO, EU och nationella expertgrupper är överens om att det idag inte är fastslaget att det finns hälsoeffekter på de här låga exponeringsnivåerna, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, till SVT.

Många av motståndaran till 5G har redan från mobiltelefonins begynnelse påstått att strålningen från mobiltelefoner skulle orsaka cancertumörer. Men enligt statistik från Socialstyrelsen har andelen cancerfall i Sverige inte ökat sedan 1970, och en studie från Karolinska Institutet visar samma sak.

hjärntumörer statistik.
Antalet hjärntumörer har inte ökat med mobiltelefonerna.

Utvecklingen inom den trådlösa tekniken har generellt lett till mycket lägre RF-exponering i dag, jämfört med den från tidigare generationer av mobiltelefoner. Högst exponering ger själva telefonen, medan exponeringen från basstationer och trådlösa nätverk (wifi) är betydligt lägre, enligt Maria Feychting, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Annons

Det är också lätt att man blandar ihop begreppen ”högre frekvens”, vilket 5G-masterna kommer ha, med ”högre exponering” vilket inte är samma sak. Vi kommer alltså inte att bli utsatta för MER strålning med de nya masterna.

Att 5G sänder en högre frekvens innebär att de inte kan sända lika långt, och därför kommer det att behövas fler master, även i bebyggelse och närmre marken.

Bilden visar var på skalan 5G-strålningen ligger.

5G i Sverige

Det är Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar att se till att vi i Sverige inte utsätts för farlig strålning, och därför har man med stöd av vetenskapen tagit fram gränsvärden för både strålningsnivåer och radiovågsfrekvenser.

5G-näten kommer till en början att ha ungefär samma radiofrekvens som 4G-näten, nämligen 3,5 GHz.

Annons

– Ingen kommer någonsin kunna bevisa att någonting är ofarligt. Men om man ser till den sammanlagda forskning som finns så menar vi att det inte finns några hälsorisker som man kunnat visa på vetenskaplig väg om man håller sig till referensvärdena, säger Jimmy Estenberg, expert på elektromagnetiska fält vid Strålsäkerhetsmyndigheten, till SVT.

Först ut i Sverige att testa 5G är Umeå. Umeå har fått tillstånd av PTS, post- och telestyrelsen, att etablera 5G-infrastruktur inom ett område. Fem offentliga aktörer i Umeå samarbetar för att etablera en testmiljö som ska innehålla det första 5G-universitetssjukhuset och 5G-universitetet i Europa.

Strålskyddslagens aktsamhetsregler för 5G-aktörer:

  • kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma
  • underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller strålskydd som används i verksamheten
  • vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön
  • se till att arbetstagare har kompetens, god kännedom om förhållanden, villkor och föreskrifter för verksamheten samt kunskap om risker förenade med verksamheten.

Det finns oerhört mycket att läsa kring 5G och strålningens påverkan på hälsan. 2014 gjorde WHO ett uttalande om att man inte sett några negativa hälsoeffekter av mobiltelefonanvändande, men trots detta klassar man all RF-exponering som ”möjligtvis cancerframkallande” – detta för att det ”finns motsägelsefulla tecken på att det kan öka risken för cancer hos människor”.

Annons

Annat som klassas på samma vis är intag av inlagda grönsaker, och talkpuder. Alkohol och processat kött klassas som farligare av WHO.

Källor: Strålsäkerhetsmyndigheten, WHO, SVT, Expressen, Kurera, Forskning & Framsteg, Umeå 5G, BBC med fler

Foto: TT

Läs mer:

Strålsjuka: Så slås kroppen ut av radioaktiv strålning

Så minskar du strålningen från mobilen

Dagkrämer med spf – ett måste när vårsolen kommer

Annons