Amning: Mammor upplever bristande stöd från vården

Många mammor kämpar i motvind med amningen, visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Philips. I undersökningen intervjuades 500 mammor och hela 58 procent av dem uppgav att de haft problem med att amma, vilket är en ökning med 7 procentenheter sedan 2015. Över hälften av alla intervjuade mammor, 53 procent, har haft mjölkstockning.

Dessutom är flera av de tillfrågade mammorna missnöjda med stödet de fått från sjukvården när det kommer till just amningen. Uppemot hälften önskar att de fått mer information om amning inför sin förlossning medan 20 procent av mammorna är missnöjda med stödet efter förlossningen. Av de mammor som upplevt sig osäkra eller haft problem med amningen är det en tredjedel som är missnöjda med stödet från sjukvården.

Läs också: Ny studie: Barn blir inte smartare av amning

– Amning kan vara avgörande för barnets välmående och framtida hälsa. Men vi ser att allt fler nyblivna mammor upplever svårigheter med amningen och därför är det otroligt viktigt att utbildad vårdpersonal ger det stöd som efterfrågas, säger Anette Ekström, barnmorska och professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Hur rådgivningen ska se ut råder det något delade meningar om, men de flesta som tillfrågades vill träffa någon fysiskt och hälften av mammorna som deltog i undersökningen vill ha träffen på sjukhuset. Bara 7 procent av mammorna önskar att få sin rådgivning via videosamtal.

Läs också: Varningen: Ge inte barnet okänd bröstmjölk

Oron inför amningen är även stor. 20 procent har känt sig tveksamma när det kommer till att amma, främst på grund av tidigare problem, att det är svårt att få till en fungerande amning och för att man tror att mjölken inte ska räcka till. Flera mammor känner även oro inför att amma i offentliga sammanhang, enligt undersökningen.

I undersökningen framkom även att 8 av 10 mammor använder bröstpump som komplement till amningen. Den vanligaste orsaken till det är för att kunna dela på ansvaret för matningen och för att öka eller upprätthålla sin mjölkproduktion.

Foto: Shutterstock

 

Kan jag dricka alkohol fast jag ammar?

Läs också: Kan jag dricka alkohol fast jag ammar?

 

 

Utvald läsning