Allt fler föräldrar vill återkalla barnens ADHD-diagnoser

Barn växer ofta ifrån problemen de haft med ADHD.

Det är P4 Värmland som rapporterar om att det ha blivit vanligare att föräldrar och unga vuxna ber om att få sina neuropsykiatriska sjukdomar omprövade.

Mellan åren 2006 och 2016 ökade antalet diagnoser med över 300 procent, men det verkar om att många av dessa diagnoser ifrågasätts senare i barnets liv.

– Det händer ganska ofta. Det kan vara att barnet har utvecklats och att man inte ser de svårigheter man sett tidigare, säger neuropsykiatrikern Maria Unenge Hallerbäck till P4 Värmland.

Läs också: Barn med ADHD: 6 sätt att hjälpa

Och det händer även att läkare får ta tillbaka diagnosen.

– Det är inte bra när det händer men vi måste ju göra en ny bedömning om någon har en sån fråga.

Främst är det andelen ADHD-diagnoser som har ökat, och där räknar neuropsykiatriker med att omkring hälften av barnen kommer att växa ifrån sina diagnoser – till den grad att problemen inte längre kan ses som ett funktionshinder för individen.

Läs också: ”Låt inte ditt barns ADHD bli en funktionsnedsättning

Att antalet diagnoser ökat så lavinartat de sista åren handlar helt enkelt om att vi i dag blir allt bättre på att fånga upp och hjälpa barn med särskilda behov. Detta är något väldigt positivt, då barn med ADHD som får den assistans och det bemötande de behöver har alla förutsättningar att må bra, trivas och utvecklas både i skolan och hemma.

3 former av ADHD

Precis som många andra nedsättningar med neuropsykiatriska kvaliteter tar sig ADHD uttryck på olika sätt hos olika individer. ADHD brukar delas upp i tre kategorier:

Kombinerad form

Den vanligaste formen gör att man har problem med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet.

Huvudsakligen ouppmärksam form

Innebär att man har problem med uppmärksamhet och koncentration, men i princip inga problem med överaktivitet. Det kallas ofta add, och är generellt sett svårare att upptäcka då den inte är lika tydlig som kombinerad form.

Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form

Den här formen förväxlas oftast med normal överaktivitet hos små barn, då den också är vanligast bland förskolebarn. Barnet har sällan problem med uppmärksamhet, men desto mer med överaktivitet och impulsivitet. Avtar oftast med tiden, eller övergår till någon av de andra två formerna av adhd.

Källor: TT, Riksförbundet Attention, Psychology Today   Foto: IBL

Vad ger du helst din mamma på Mors dag?

'); jQuery('#polls-108').detach().appendTo('#polls-108-wrapper'); jQuery('#polls-108-loading').detach().appendTo('#polls-108-wrapper'); });
Loading ... Loading ...

Utvald läsning