Fler tror att barnen har matallergi – utan att det stämmer

Många tror att deras barn är allergiska.

Bamse är en barnallergistudie som sedan 1994 genomförs vid Karolinska institutet i Solna där drygt 4000 barn, födda 1994–96, testas vid regelbundna tidpunkter.

När barnen var fyra år uppgav 12 procent av föräldrarna att deras barn var allergiska. Tolv år senare, när barnen var 16 år, uppgav 28 procent av föräldrarna att deras barn var allergiska. Tester visar däremot att sanningen är betydligt lägre. Enbart 7 procent av barnen hade någon form av matallergi, rapporterar Nyheterna i TV4.

Flera av de som har allergiproblem, tas inte på allvar

Det är främst laktos, mjölksocker, som föräldrarna misstänker att barnen är allergiska mot. Magnus Wickman, professor vid Karolinska Institutet, kallar den kraftiga ökningen av upplevd laktos- och glutenallergi för ”en underlig epidemi”.

– Laktosintolerans är jätteovanligt, men om man tittar på hyllorna i livsmedelsaffärerna kan man tro att halva svenska befolkningen är laktosintolerant, säger Magnus Wickman till TT.

Nackdelen med att många tror sig lida av matallergier är att de som på riktigt är allergiska kan få problem med att tas på allvar. De riskerar istället att drabbas av tråkiga konsekvenser om människor i deras närhet tror att de hittar på.

Vad är Bamse?

Bamse står för ”barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologisk undersökning” och är en av världens största allergiundersökningar. Man studerar bland annat ärftlighetens, kostens och luftföroreningarnas betydelse för allergiriskerna. Stor vikt läggs också vid köns- och klasskillnader.

Utvald läsning